Stiri

Sinteza PUG (07-09-2016)
Receptie la terminarea lucrarilor (30-12-2015)
Stadiul lucrarilor la Biserica cu Hramul Adormirea Maicii Domnului din Golestii Badii (21-12-2015)
Anunt de presa (18-12-2015)
...alte stiri
 

Raport Lunar APRILIE 2009

 

Echipa:       T O P O L O V E N  I

 

RAPORT LUNAR   

 

Data:          25.04.2009

 

 

•1.     Activitati desfasurate (cu scurta descriere a implicarii ONG-ului local unde este cazul):

 

 • Au fost publicate: Raportul lunar - luna martie 2009 si informarile mass-media "Implicarea comunitatii in planificarea urbana", "Intalnire de lucru pentru planificare urbana", "Planificare strategica si urbanism-prioritati pentru comunitate" pe site  www.cjarges.ro/topoloveni si pe site www.topoloveni.ro/new;
 • In zilele de 6 si 7 aprilie echipa GDL Bucuresti - d-na Claudia Pamfil -expert participari cetatenesti si dl.Adrian Miroiu - expert administratie publica - au participat la intalnirea organizata la sediul Primariei Topoloveni  cu membrii echipei operative de lucru si alti invitati din comunitate (reprezentantii: mediului de afaceri, mass -media, educatie, consilieri locali, asociatii de proprietari,  etc.)
 • Ø S-au intrunit echipele conform programului de lucru stabilit, s-au discutat detalii privind necesitatea elaborarii ,,Regulamentului Cadru de implicare a cetatenilor" in activitatile de planificare strategica si de urbanism, punandu-se accent pe caracteristicile specifice comunitatii Topoloveni;
 • Ø A fost invitata la intalnirea de lucru doamna director economic a Primariei pentru stabilirea modalitatilor de finantare a actiunilor de elaborare a Regulamentului cat si a actiunilor de implementare a acestuia, bugetul alocat este de cel putin 0,2% din veniturile proprii ale consiliului local;
 • Ø Pentru derularea activitatilor de informare si consultare a publicului s-a stabilit necesitatea introducerii unei taxe speciale, taxa suportata de initiator ( persoane fizice sau juridice, altele decat Consiliul Local) in proportie de minim 50% din cheltuieli;
 • Ø S-a stabilit locul de desfasurare al acestor activitati - Centrul de Informare pentru cetateni, loc care sa fie amenajat corespunzator cu fonduri de la Consiliul Local si eventual din surse atrase (sponsorizari, fonduri europene, etc);
 • Ø S-a analizat şi a fost dezbatut proiectul de Regulament în cadrul comitetului consultativ constituit din: consilieri locali, reprezentanţii mediului de afaceri, mass-media, servicii şi instituţii publice, etc.;
 • Ø Invitatii la dezbatere au primit materiale( HCL, dispozitia de numire a echipei, acordul de parteneriat), au primit informatii despre proiect de la reprezentantii autoritatilor locale: secretarul orasului - d-ra Doina Ungureanu a facut o scurta prezentare a proiectului, iar dl. primar Gheorghita Botârca a facut o trecere in revista a proiectelor de investitii derulate si in curs de derulare. Reprezentantul Asociatiei Consortiul Zonal Topoloveni - d-na Doina Ionescu a prezentat rolul ONG-ului in activitatile proiectului si stadiul proiectului. Invitatii au participat la dezbateri, au propus solutii legate de organizarea evenimentelor precum si modul de comunicare cu cetatenii: scrisori, informare directa- elevi, etc.;
 • Ø Echipa operativa de lucru cu sprijinul GDL are sarcina de a elabora forma preliminara a regulamentului pana la inceputul lunii mai 2009. S-a lucrat la capitolul III. Etape procedurale pe categorii de planuri, Sectiunea I. Planul urbanistic general si regulamentul local aferent acestuia.
 • Ø Pregatirea materialelor pentru presa locala, judeteana, transmiterea acestora in vederea publicarii; In ziarul "Argesul" din datele de 27.03.2009 si 06.04.2009 s-au publicat articolele "Noi etape in planificarea urbana", respectiv, "Consultanti in vizita la Topoloveni; In ziarul "Societatea argeseana" din data de 10.04.2009 a fost publicat articolul " Planificare strategica si urbanism la Topoloveni". În ziarul local "Orizont", nr.22, aprilie 2009, au fost publicate rapoartele lunare de activitate pe lunile februarie şi martie 2009 şi articolele "Implicarea comunităţii în planificare urbană", "Planificare strategică şi urbanism - priorităţi pentru comunitate"

 

•2.     Observatii/obstacole: Nu e cazul.

 

•3.     Recomandari activitati viitoare:

 

In cursul lunii mai 2009 avem de realizat urmatoarele activitati:

 

 • Redactarea formei finale a Regulamentului (S2)
 • Organizarea unei dezbateri publice pe tema ,, Regulamentul Cadru de implicare a cetatenilor" in activitatile de planificare strategica si de urbanism (S3)

Aprobarea Regulamentului, prin hotărâre, de catre Consiliul local (S4)

Visitors:1621089