Stiri

Sinteza PUG (07-09-2016)
Receptie la terminarea lucrarilor (30-12-2015)
Stadiul lucrarilor la Biserica cu Hramul Adormirea Maicii Domnului din Golestii Badii (21-12-2015)
Anunt de presa (18-12-2015)
...alte stiri
 

Raport lunar MAI 2009

 

 

Echipa:       T O P O L O V E N  I

RAPORT

Data:          29.05.2009

 

•1.      Activitati desfasurate (cu scurta descriere a implicarii ONG-ului local unde este cazul):

 • A fost publicat Raportul lunar pentru luna aprilie 2009 pe site-ul www.cjarges.ro/topoloveni, pe site-ul www.topoloveni.ro/new si in ziarul local ,,Orizont" nr. 24 din luna mai;
 • S-a intrunit echipa de lucru conform programului stabilit, s-au discutat detalii privind elaborarea ,,Regulamentului Cadru de implicare a cetatenilor" in activitatile de planificare strategica si de urbanism, punandu-se accent pe caracteristicile comunitatii Topoloveni;
 • Locul de desfasurare al activitatilor de pregatire pentru informarea si consultarea publicului a fost Centrul de Informare pentru cetateni, loc care urmeaza sa fie amenajat corespunzator, potrivit cerintelor acestor activitati;
 • S-a analizat, dezbatut si prelucrat proiectul de Regulament în cadrul echipei de lucru in mai multe variante, care au fost transmise in vederea verificarii si completarii echipei GDL Bucuresti, in cadrul proiectului finantat de CEE Trust- Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe;
 • O prima varianta a regulamentului a fost transmisa la data de 30.04.2009 la GDL Bucuresti. In urma verificarilor s-a transmis a doua varianta modificata la data de 08.05.2009. Varianta a treia a inclus si capitolul legat de Strategii si planuri de dezvoltare (capitol lucrat de echipa GDL Bucuresti si personalizat de echipa Topoloveni), varianta care a fost transmisa la data de 11.05.2009 spre verificare, iar ultima varianta a fost finalizata pe 14.05.2009;
 • Aceasta ultima varianta a fost discutata la intalnirea organizata la sediul Primariei Topoloveni in data de 21.05.2009, cu echipa GDL Bucuresti formata din d-na Claudia Pamfil - expert participari cetatenesti si dl.Adrian Miroiu - expert administratie publica cu membrii echipei operative de lucru si alti invitati din comunitate (reprezentantii: mediului de afaceri, mass -media, educatie, consilieri locali, asociatii de proprietari, etc.);
 • Invitatii la dezbatere au primit materiale(varianta de lucru a regulamentului), au primit informatii despre proiect de la reprezentantii autoritatilor locale, precum si ai ONG - ului si au propus solutii legate de organizarea evenimentelor, amplasarea panourilor de afisaj, precum si modul de comunicare cu cetatenii: scrisori, informare directa - intalniri, consultari, dezbateri, chestionare, pliante, fluturasi distribuiti si prin scoli, etc.;
 • Ca modalitate de lucru specifica comunitatii Topoloveni, informarea cetatenilor se poate realiza cu succes prin convocari la fata locului; sugestiile sa se faca pe baza observatiilor in teren;
 • S-a pus in discutie amplasamentul panourilor de informare. Acestea vor fi amplasate în următoarele locuri: Şcoala generală Ţigăneşti, intersecţia străzilor Viţicheşti cu Ion Mihalache, intersecţia străzii Viţicheşti cu DN7, Primăria Topoloveni, local Goleştii Badii; s-a propus ca panourile de afisaj sa fie dotate cu cutii pentru colectarea sugestiilor, informatiilor, sesizarilor si reclamatiilor de la cetateni;
 • S-au propus ca solutii pentru realizarea acestor panouri: atragerea de fonduri din proiecte, parteneriate cu firme interesate de publicitate;
 • In vederea imbunatatirii activitatii de implicare si informare a cetatenilor, s-a propus ca timpii de asteptare a reactiilor cetatenilor sa fie adaptati particularitatilor comunitatii, precum si logisticii de care dispune Centrul de Informare in conformitate cu prevederile legale;
 • In elaborarea caietului de sarcini sa fie implicat Compartimentul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, responsabilitatea primara sa fie a acestuia.
 • Echipa operativa de lucru, cu sprijinul GDL, a realizat forma finala a regulamentului pana la 25 mai 2009;
 • In sedintele pe comisii, consilierii locali au dezbatut proiectul de hotarare cu privire la ,,Regulamentului Cadru de implicare a cetatenilor", iar in sedinta ordinara a Consiliului Local din data de 27 mai 2009 a fost aprobat acest proiect de hotarare care a devenit Hotararea Consiliului Local nr.46/ 27.05.2009;
 • Pregatirea materialelor pentru presa locala, judeteana, transmiterea acestora in vederea publicarii;
 • In ziarul "Argesul" din datele de 21.05.2009 s-a publicat articolul "Consultanta pentru planificare strategica", articol care a fost publicat si pe paginile de internet ale primariei. In ziarul local "Orizont", nr. 24, mai 2009, a fost publicat raportul lunar de activitate pe luna aprilie 2009 .

•2.      Observatii/obstacole: Nu e cazul.

•3.      Recomandari activitati viitoare:

In cursul lunii iunie 2009 avem de realizat urmatoarele activitati:

 • Dupa aprobarea Regulamentului, prin hotărâre, de catre Consiliul Local, aceasta va fi mediatizata in mass-media locala, televiziunea prin cablu TVCS si ziarul ,,Orizont".
Visitors:1620605