Stiri

Sinteza PUG (07-09-2016)
Receptie la terminarea lucrarilor (30-12-2015)
Stadiul lucrarilor la Biserica cu Hramul Adormirea Maicii Domnului din Golestii Badii (21-12-2015)
Anunt de presa (18-12-2015)
...alte stiri
 

Raport Lunar MARTIE 2009

 

Echipa:       T O P O L O V E N  I

 

RAPORT LUNAR   

 

Data:          28.03.2009

 

 

 • 1. Activitati desfasurate de echipa din cadrul Primariei Topoloveni cu privire la Planul de acţiuni pentru realizarea Regulamentului cadru de implicare a cetăţenilor în elaborarea şi revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului

 

 • A fost publicat Raportul lunar - luna februarie 2009 pe site  www.cjarges.ro/topoloveni si Raportul lunar - luna februarie 2009 plus HCL nr.11/28.01.2009 pentru informarea Consiliului Local privind intentia de elaborare a Regulamentului Cadru de implicare a cetatenilor pe site www.topoloveni.ro/new;
 • S-a publicat in ziarul local Orizont pe luna ianuarie 2009 ordinea de zi a sedintei ordinare din 28.01.2009 care cuprinde si proiectul de hotarare referitor la informarea Consiliului Local privind intentia de elaborare a Regulamentului Cadru de implicare a cetatenilor;
 • S-a multiplicat Raportul lunar al lunii februarie 2009 pentru toti membrii echipei operative de lucru pentru luarea la cunostinta;
 • S-a multiplicat materialul prezentat la Sinaia (Draft - ul), pentru toti membrii echipei operative de lucru pentru studiu individual;
 • S-a studiat, individual,  legislatia de referinta:
 • * Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu completările şi modificările ulterioare;
 • * H.G. nr. 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;
 • * Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale;
 • * Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
 • * Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • * H.G. nr. 870 /2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale
 • S-a intrunit echipa conform pogramului de lucru stabilit, pentru discutii pe marginea materialelor studiate si stabilirea Principiilor si Obiectivelor ,,Regulamentului Cadru de implicare a cetatenilor" (S1)
 • A fost invitata la intalnirea de lucru  doamna director economic a Primariei pentru stabilirea modalitatilor de finantare a actiunilor de elaborare a Regulamentului cat si a actiunilor de implementare a acestuia, bugetul alocat este de 3000 lei (S1)
 • S-au stabilit grupurile tinta. Delimitarea grupului tinta pe categorii de varsta, interese, pregatire profesionala, ocupatie (S2)
 • S-a initiat Elaborarea proiectului de Regulament - etapa preliminara (S4)

 

 

•2.     Observatii/obstacole: Nu e cazul.

 

 

•3.     Recomandari activitati viitoare:

 

In cursul lunii aprilie 2009 avem de realizat urmatoarele activitati:

 

 • o Contractare consultant de specialitate pentru asistenta pe proiectul de Regulament 6 - 7 aprilie 2009, (S2)
 • o Analizarea si dezbaterea proiectului de Regulament in cadrul comitetului consultativ constituit din: consilieri locali, reprezentantii: mediului de afaceri, mass -media, alte autoritati ale administratiei publice locale, servicii si institutii publice (S4)
Visitors:1620600