Stiri

Sinteza PUG (07-09-2016)
Receptie la terminarea lucrarilor (30-12-2015)
Stadiul lucrarilor la Biserica cu Hramul Adormirea Maicii Domnului din Golestii Badii (21-12-2015)
Anunt de presa (18-12-2015)
...alte stiri
 

Biserica Golestii-Badii


Biserica Goleştii - Badii

„ Adormirea Maicii Domnului „ - 1745  medievală târzie

            Documente istorice, privitoare la localitatea Topoloveni, datează de pe la anul 1500, unde se vorbeşte despre viile din Goleştii - Badii care fuseseră dinainte de 1500 ale Mănăstirii Nucetu.

           Denumirea de "Goleştii-Badii"dateză din timpul    Regulamentului Organic, după 1830. Nu se ştie cu exactitate care a fost cea mai veche biserică din Topoloveni. Urmele unei vechi biserici, de care pomeneşte şi tradiţia, ar fi satul Glâmbocul, care face parte din parohia Goleştii - Badii.

             Cea mai veche biserică, aparţinând satului Goleştii - Badii, este cea zidită de ieromonahul Dionisie, egumenul Mănăstirii Nucet în anul 1745, în prezent în ruină. Terenul din jurul acestei vechi biserici serveşte actualmente drept cimitir.

            În pridvorul bisericii se mai menţine destul de vizibil pictura în frescă, reprezentând scene din rai şi iad.

 

           În partea de sus sunt zugrăviţi Darius Împărat, Por Alexandru Macedon şi Sfântul Gheorghe. Pronaosul este foarte mic , de formă dreptunghiulară, despărţit de naos printr-un zid gros şi nu prea înalt. La mijloc are doi 2 stâlpi groşi, cilindrici, pentru susţinerea boltei .Deşi în mare parte degradată, pictura în frescă prezintă o frumuseţe deosebită. O inscripţie de deasupra uşii de la intrarera în pronaos specifică hramul bisericii ,,Adormirea Maicii Domnului" , numele ctitorului Chir Dionisie, Ieromonahul, egumen al Nucetului, anul 1745 , în timpul domniei lui Constantin Mavrocordat.

 

 

 

Visitors:1621163