Stiri

Sinteza PUG (07-09-2016)
Receptie la terminarea lucrarilor (30-12-2015)
Stadiul lucrarilor la Biserica cu Hramul Adormirea Maicii Domnului din Golestii Badii (21-12-2015)
Anunt de presa (18-12-2015)
...alte stiri
 

Capacitate instituţională

Obiectiv specific:

 • Creşterea eficienţei managementului sectorului public;
 • Creşterea calităţii serviciilor furnizate de administraţia publică locală în relaţia cu cetăţeanul;
 • Dezvoltarea sistemului informaţional la nivelul autorităţilorlocale;
 • Îmbunătăţirea accesului populaţiei la serviciile publice prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicării;
 • Sprijinirea competitivităţii economice şi promovarea interacţiunilor dintre sectorul public şi privat;

Proiecte propuse14:

 • Realizarea unei reţele de broadband care va facilita transferul de informaţii;
 • Achiziţionarea şi instalarea de echipamente necesare construirii şi operării infrastructurii de comunicaţii electronice de broadband şi realizarea unei baze de date urbane;
 • Realizarea unui portal pentru a facilita schimbul de informaţii între actorii publici şi privaţi interesaţi;
 • Conceperea şi implementare unui set de instrumente care să ducă la o mai bună funcţionare a administraţiei publice;
 • Reactualizarea Planului Urbanistic General;
 • Realizare PUZ-uri pentru zona cartierului de noi locuinte si zona industriala;
 • Finalizarea cadastrului imobiliar edilitar.

Surse de finanţare:

 • Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice - Axa prioritară 3 - Tehnologia  informaţiilor  şi  comunicaţiilor  pentru  sectoarele  public  şi  privat,  DMI  3.1- Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei
 • Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrative - Axa Prioritara 1: Imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice
 • Buget Local

Rezultate aşteptate:

 • Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice;
 • Creşterea gradului de transparenţă în administraţia locală;
 • Creşterea  gradului  de  încredere  al  populaţiei  în  activităţile  desfăşurate  de  autorităţile  publice locale.


14  Aceasta lista de proiecte propuse nu este limitativa. Lista este deschisa pentru orice alte propuneri

Visitors:1627950