Stiri

Sinteza PUG (07-09-2016)
Receptie la terminarea lucrarilor (30-12-2015)
Stadiul lucrarilor la Biserica cu Hramul Adormirea Maicii Domnului din Golestii Badii (21-12-2015)
Anunt de presa (18-12-2015)
...alte stiri
 

Ianuarie

Ianuarie                                                                                                                                                                        

NR. CRT

HOTĂRÂRE

DESCARCĂ

1.

            Hotărâre privind aprobarea contului de executie pentru anul 2008 al fondului de rulment precum şi pentru utilizarea temporara a acestuia pentru acoperirea golurilor de casa provenite din decalaje intre veniturile si cheltuielile anului curent.

2.

            Hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului administrativ al oraşului Topoloveni aferent anului 2008

3.

            Hotărâre privind majorarea unor taxe locale aplicabile în anul 2009

4.

            Hotărâre Privind aprobarea constituirii fondului de stimulente in cota de 15% precum si pentru aprobarea Regulamentului de acordare al acestui fond.

5.

            Hotărâre Privind aprobarea structurii organizatorice, numărului de funcţii publice şi numărului de posturi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, precum si din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice de interes local ale Consiliului Local al oraşului Topoloveni, in  anul 2009.

6.

            Hotărâre Privind aprobarea structurii organizatorice si numărului de posturi din cadrul Casei de Cultură „Pr. Ion Ionescu" Topoloveni, in anul 2009.

7.

            Hotărâre Pentru aprobarea  numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap, in anul 2009.

8.

            Hotărâre privind aprobarea cumpărării unui teren intravilan în suprafaţă de 745 mp în vederea realizării proiectului " BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ ÎN SATUL ŢIGĂNEŞTI, SAT APARŢINĂTOR ORAŞULUI TOPOLOVENI, JUD ARGEŞ ".

9.

            Hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate in vederea initierii concesionarii unui teren in suprafata de 20,5 mp, proprietate publica a orasului Topoloveni, destinat constructiei unui spatiu depozitare marfa in spatele blocului CU3 din oraşul Topoloveni.

10.

            Hotărâre Privind preluarea in administrare si exploatare a obiectivului "Locuinte pentru tineret destinate inchirierii - UTR , bloc 14 , cu 20 U.L" realizat prin A.N.L.

11.

            Hotărâre Pentru informarea Consiliului Local al oraşului Topoloveni privind intenţia de elaborare a "REGULAMENTULUI-CADRU DE IMPLICARE A CETĂTENILOR" în elaboarea şi revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului  precum şi pentru însuşirea Planului de acţiuni pentru elaborarea acestui Regulament-cadru.

12.

            Hotărâre Cu privire la aprobarea asocierii Oraşului Topoloveni cu alte unităţi administrativ-teritoriale în scopul constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "SERVSAL"  Argeş.

13.

            Hotărâre privind aprobarea procesului verbal al Adunării constitutive a Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Argeş (ARSAA).


Visitors:1621158