Stiri

Sinteza PUG (07-09-2016)
Receptie la terminarea lucrarilor (30-12-2015)
Stadiul lucrarilor la Biserica cu Hramul Adormirea Maicii Domnului din Golestii Badii (21-12-2015)
Anunt de presa (18-12-2015)
...alte stiri
 

Februarie

Februarie 

NR. CRT

HOTĂRÂRE

DESCARCĂ

1.

        HOTĂRÂRE Privind aprobarea asocierii Consiliului Local al Oraşului Topoloveni, in calitate de membru fondator, la infiintarea unui  Club sportiv de drept privat

2.

        HOTĂRÂRE Privind aprobarea cesiunuii de creante ale SGCL-ADP catre Serviciul ”Impozite si Taxe Locale” din cadrul Direcţiei Economice

3.

        HOTĂRÂRE Privind însuşirea valorii Devizului general recalculat  al obiectivului de investiţie  "Baza sportiva multifunctionala in satul Tiganesti - sat apartinator orasului Topoloveni, jud.Argeş”

Anexa 1   |    Anexa 2

4.

        HOTĂRÂRE referitor la stabilirea amplasamentului obiectivului de investiţie ”Sală de sport şcolară cu nivel de practică sportivă competiţională , teren de handball şi 150 locuri pentru spectatori – proiect pilot “ în cadrul Liceului Teoretic Ion Mihalache Topoloveni, predarea amplasamentului la CNI-SA pentru realizarea obiectivului de investiţie, precum şi pentru  trecerea  unor bunuri imobile (construcţii), situate pe amplasamentul stabilit, din domeniul public in domeniul privat al orasului Topoloveni în vederea desfiinţării acestora şi predării amplasamentului liber de construcţii

5.

       HOTARARE Privind actualizarea caracteristicilor principale ale unor bunuri ce constituie domeniul public al oraşului Topoloveni; modificarea si completarea Inventarului bunurilor ce constituie domeniul public al Orasului Topoloveni

6.

       HOTĂRÂRE Privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local de venituri şi cheltuieli al Oraşului Topoloveni, pe anul 2008

7.

       HOTĂRÂRE privind stabilirea taxei in parcarile publice de resedinta aflate pe raza orasului Topoloveni

8.

       HOTĂRÂRE Privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Serviciului Public de Asistenţă Socială al Oraşului Topoloveni

Anexa 1

9.

       HOTĂRÂRE Privind aprobarea Calendarului manifestarilor cultural artistice cu caracter local, judeţean, naţional şi internaţional, pe anul 2009, al Casei de Cultură „Pr. Ion Ionescu” a orasului Topoloveni

10.

       HOTĂRÂRE Privind aprobarea Calendarului activităţilor culturale, pe anul 2009, al Bibliotecii Oraşului Topoloveni

 

Visitors:1621175