Stiri

Sinteza PUG (07-09-2016)
Receptie la terminarea lucrarilor (30-12-2015)
Stadiul lucrarilor la Biserica cu Hramul Adormirea Maicii Domnului din Golestii Badii (21-12-2015)
Anunt de presa (18-12-2015)
...alte stiri
 

Martie

Martie

NR. CRT

HOTĂRÂRE

DESCARCĂ

1.

HOTĂRÂRE privind aprobarea preţului de achiziţie a unui teren intravilan de la proprietarul Muşa Gherghina, necesar pentru obiectivul de investiţie "Baza sportiva multifunctionala in satul Tiganesti - sat apartinator orasului Topoloveni, jud.Argeş” .

 

2.

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Topoloveni,  pe anul 2009

Anexa 1   |   Anexa 2

 

3.

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, in anul 2009

Anexa 1   |   Anexa 2

 

4.

HOTĂRÂRE Privind depunerea cererii de plată – conform Ordin nr.246/2008 emis de M.A.D.R. – pentru păşunile si izlazurile aflate în proprietatea privată a oraşului Topoloveni, respectiv în administrarea Consiliului Local al oraşului Topoloveni în anul 2009; precum şi pentru împutericirea unei persoane pentru depunerea cererii de plată la A.P.I.A.- Centrul Judeţean Argeş

 

5.

HOTĂRÂRE privind aprobarea cumpărării unui teren intravilan, categoria de folosinţă ”arabil” , în suprafaţă de 2500 mp situat la intersecţia D.J.702 cu drumul Crinteşti;  în vederea realizării unor proiecte de investiţii finanţate prin programe guvernamentale

 

6.

HOTĂRÂRE Privind acordarea tichetelor cadou, prevazute de Legea nr.193/2006, catre personalul angajat la Consiliul Local al orasului Topoloveni

 

7.

HOTĂRÂRE privind aprobarea Listei cu spaţiile ce au destinaţia de cabinete medicale precum şi spaţiile în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical şi terenurile  aferente, aflate în proprietatea privată a oraşului Topoloveni, ce urmează să se vândă în condiţiile O.U.G. nr.68/2008

Anexa 1

 

8.

HOTĂRÂRE  pentru desemnarea consilierilor locali care să facă parte din Comisia de vânzare a spaţiilor medicale respectiv din Comisia de contestaţie

 

9.

HOTĂRÂRE Privind aprobarea preţului de vânzare al spaţiilor medicale şi terenului aferent care cad sub incidenţa O.U.G. nr.68/2008

 

10.

HOTARARE Privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public de Asistenţă Socială al Oraşului Topoloveni

Anexa 1

 

11.

HOTARARE Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru un mandat  de  3 luni, respectiv pentru lunile: APRILIE, MAI şi IUNIE 2009

 

 

Visitors:1621088