Stiri

Sinteza PUG (07-09-2016)
Receptie la terminarea lucrarilor (30-12-2015)
Stadiul lucrarilor la Biserica cu Hramul Adormirea Maicii Domnului din Golestii Badii (21-12-2015)
Anunt de presa (18-12-2015)
...alte stiri
 

Aprilie

 

Aprilie

NR. CRT

HOTĂRÂRE

DESCARCĂ

1.

HOTĂRÂRE Privind: rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Topoloveni,  pe anul 2009

 

2.

HOTĂRÂRE Privind: modificarea si completarea Inventarului bunurilor ce constituie domeniul public al Orasului Topoloveni

|   Anexa1   |

 

3.

HOTĂRÂRE Privind: ridicarea interdicţiei temporare de construcţie din U.T.R.4 – Strada Cpt. Visarion Sachelarie, subzona ”Ogrăzi”, teren în suprafaţă de 7530 mp precum şi pentru actualizarea prevederilor P.U.G. – Oraş Topoloveni şi ale Regulamentului Local de Urbanism

 

4.

HOTĂRÂRE Privind: aprobarea reorganizării Serviciului Public A.D.P. precum si pentru aprobarea Notei de fundamentare a prioritatilor de dezvoltare economica locala pentru perioada 01 mai 2009 – 30 noiembrie 2009

|   Anexa 1   |

 
Visitors:1621131