Stiri

Sinteza PUG (07-09-2016)
Receptie la terminarea lucrarilor (30-12-2015)
Stadiul lucrarilor la Biserica cu Hramul Adormirea Maicii Domnului din Golestii Badii (21-12-2015)
Anunt de presa (18-12-2015)
...alte stiri
 

Mai

Mai

NR. CRT

HOTĂRÂRE

DESCARCĂ

1.

        HOTĂRÂRE Pentru aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie cu indicatorii tehnico-economici privind proiectul  <> ce va fi depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 ”Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.1. – Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe ; precum şi pentru  aprobarea  cheltuielilor legate de acest proiect

 

2.

         HOTĂRÂRE Pentru aprobarea Documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţie cu indicatorii tehnico-economici privind proiectul  <> ce va fi depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 ”Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.1. – Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe ; precum şi pentru  aprobarea  cheltuielilor legate de acest proiect

 

3.

         HOTĂRÂRE privind validarea fuziunii prin absorbţie dintre Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Argeş şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Argeş

 

4.

         HOTĂRÂRE privind aderarea Oraşului Topoloveni la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Argeş (ADIA)

 

5.

         HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului adiţional nr.1/2009 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 5914/15.07.2008 şi respectiv nr.3713/16.07.2008

 

6.

          HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat

 

7.

          HOTĂRÂRE privind participarea Oraşului Topoloveni, prin Consiliul local al Oraşului Topoloveni, la capitalul social al  S.C. ”APĂ CANAL 2000” S.A. Piteşti

 

8.

          HOTĂRÂRE Pentru aprobarea ”REGULAMENTULUI DE IMPLICARE A CETĂTENILOR ÎN ELABORAREA ŞI REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI A PLANURILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ”

|   Anexa 1   |

 

9.

          HOTĂRÂRE Privind acordul Consiliului Local al oraşului Topoloveni pentru cedarea-preluarea concesiunii unui teren în suprafaţă de 40 mp situat în Oraşul Topoloveni, strada Calea Bucureşti, pct.”Piaţă”

 
Visitors:1621126