Stiri

Sinteza PUG (07-09-2016)
Receptie la terminarea lucrarilor (30-12-2015)
Stadiul lucrarilor la Biserica cu Hramul Adormirea Maicii Domnului din Golestii Badii (21-12-2015)
Anunt de presa (18-12-2015)
...alte stiri
 

Iunie

 

Iunie

NR. CRT

HOTĂRÂRE

DESCARCĂ

1.

HOTĂRÂRE privind declararea  activităţii culturale „ZILELE ORAŞULUI TOPOLOVENI, 18-19 IUNIE 2009” ca sărbătoare locală cu desfăşurare de festivităţi oficiale precum şi pentru aprobarea organizării acestei sărbători în zilele de 18-19 iunie 2009.

 

2.

HOTĂRÂRE Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Topoloveni,  pe anul 2009

 

3.

HOTĂRÂRE Privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.45 din 27 mai 2009 a Consiliului Local al oraşului Topoloveni privind participarea Oraşului Topoloveni, prin Consiliul local al Oraşului Topoloveni, la capitalul social al  S.C. ”APĂ CANAL 2000” S.A. Piteşti

 

4.

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Master Planului pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare din Oraşul Topolveni – unitate administrativ teritorială care are prevăzute investiţii finanţate prin POS Mediu

 

5.

HOTARARE Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru un mandat  de  3 luni, respectiv pentru lunile: IULIE, AUGUST  și SEPTEMBRIE 2009

 
Visitors:1621153