Stiri

Sinteza PUG (07-09-2016)
Receptie la terminarea lucrarilor (30-12-2015)
Stadiul lucrarilor la Biserica cu Hramul Adormirea Maicii Domnului din Golestii Badii (21-12-2015)
Anunt de presa (18-12-2015)
...alte stiri
 

Iulie

NR. CRT

HOTĂRÂRE

DESCARCĂ

1.

HOTĂRÂRE pentru acordarea unei indemnizații pentru activitatea depusă de către Comisia de vânzare spații medicale și respectiv Comisia de contestații,  precum și pentru stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a acestei indeminizații 

 

2.

HOTĂRÂRE Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Topoloveni,  pe anul 2009

 

3.

HOTĂRÂRE pentru aprobarea înființării Serviciului Public ”CENTRU DE ÎNGRIJIRE DE ZI PENTRU COPII AFLAȚI ÎN SITUAȚII DE RISC” al Orașului Topoloveni precum și pentru aprobarea condițiilor de finanțare a acestui serviciu ca subproiect în cadrul Proiectului ”Servicii comunitare de prevenire a sepărarii copilului de familia sa și instruirea personalului aferent” lansat de Agenția Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului (ANPDC)

 

4.

HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Oraşului Topoloveni-aprobat prin Hotărârea nr.25 din 30 iulie 2008

 

5.

HOTĂRÂRE referitoare la modificarea prețurilor/tarifelor la serviciile de alimentare cu apă şi canalizare- epurare prestate de operatorul S.C. ”APĂ CANAL 2000”S.A. Pitești în Orașul Topoloveni

 
Visitors:1621095