Stiri

Sinteza PUG (07-09-2016)
Receptie la terminarea lucrarilor (30-12-2015)
Stadiul lucrarilor la Biserica cu Hramul Adormirea Maicii Domnului din Golestii Badii (21-12-2015)
Anunt de presa (18-12-2015)
...alte stiri
 

August

August

NR. CRT

HOTĂRÂRE

DESCARCĂ

1.

HOTĂRÂRE Pentru modificarea Hotărârii nr. 39 din 27 mai 2009 adoptată de Consiliul Local al Orașului Topoloveni referitoare la aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie cu indicatorii tehnico-economici privind proiectul  <> ce va fi depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 ”Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.1. – Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe ; precum şi pentru  aprobarea  cheltuielilor legate de acest proiect

 

2.

HOTĂRÂRE Pentru modificarea Hotărârii nr. 40 din 27 mai 2009 adoptată de Consiliul Local al Orașului Topoloveni referitoare la aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie cu indicatorii tehnico-economici privind proiectul  <> ce va fi depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 ”Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.1. – Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe ; precum şi pentru  aprobarea  cheltuielilor legate de acest proiect

 

3.

PROIECT  de   HOTĂRÂRE Privind: rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Topoloveni,  pe anul 2009

 

4.

HOTĂRÂRE Privind aprobarea P.T si D.D.E pentru reabilitare termica la 12 blocuri de locuinte  din orasul Topoloveni cuprinse in  “Programul national multianual privind cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte, cu finantare in anul 2009” – aprobat prin Ordinul nr.362/2009 emis de Ministrul Dezoltarii Regionale și Locuințelor

 

5.

HOTĂRÂRE pentru aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Orașului Topoloveni a unui teren extravilan în suprafață de 16,835 ha – având categoria de folosință ”pășune” și predarea acestuia la Comisia locală de fond funciar în vederea retrocedării acestuia către fostul proprietar;

 

6.

HOTĂRÂRE pentru aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Orașului Topoloveni a unor bunuri imobile - construcțiile aflate pe teren- situate în Strada Maximilian Popovici nr.4,  precum și pentru aprobarea scoaterii din funcțiune a clădirilor și desființarea acestora, prin demolare

 

7.

HOTĂRÂRE Pentru modificarea Hotărârii nr.54 din 29 iulie 2009 adoptată de Consiliul Local al Orașului Topoloveni referitoare la aprobarea înființării Serviciului Public ”CENTRU DE ÎNGRIJIRE DE ZI PENTRU COPII AFLAȚI ÎN SITUAȚII DE RISC” al Orașului Topoloveni precum și pentru aprobarea condițiilor de finanțare a acestui serviciu ca subproiect în cadrul Proiectului ”Servicii comunitare de prevenire a sepărarii copilului de familia sa și instruirea personalului aferent” lansat de Agenția Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului (ANPDC)

 

8.

HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiție ”Extindere rețea de canalizare pe strada Vițichești și DN7 – oraș Topoloveni”

 

9.

HOTĂRÂRE Privind aprobarea finanțării obiectivului de investiție ”Extindere rețea de canalizare pe strada Vițichești și DN7 – oraș Topoloveni” din fonduri proprii ale Operatorului ”SC APĂ CANAL 2000” SA Pitești  și alocații din bugetul local al Orașului Topoloveni precum și pentru aprobarea Acordului de Parteneriat  pentru realizarea acestui obiectiv

 

 

Visitors:1621156