Stiri

Sinteza PUG (07-09-2016)
Receptie la terminarea lucrarilor (30-12-2015)
Stadiul lucrarilor la Biserica cu Hramul Adormirea Maicii Domnului din Golestii Badii (21-12-2015)
Anunt de presa (18-12-2015)
...alte stiri
 

Septembrie

Septembrie

NR. CRT

HOTĂRÂRE

DESCARCĂ

1.

HOTĂRÂRE Pentru aprobarea realizării obiectivului de investiție <> precum și pentru menținerea valabilității Hotărârii nr.33 din 10 aprilie 2008 adoptată de Consiliul Local al orașului Topoloveni – referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate elaborat în vederea stabilirii indicatorilor tehnico-economici ai acestui obiectiv de investiție

 

2.

HOTĂRÂRE Pentru aprobarea realizării obiectivului de investiție <> precum și pentru menținerea valabilității Hotărârii nr.42 din 27 august 2008 adoptată de Consiliul Local al orașului Topoloveni – referitoare la aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatori tehnico-economici ai acestui obiectiv de investiție

 

3.

HOTĂRÂRE Pentru aprobarea realizării obiectivului de investiție <> precum și pentru menținerea valabilității Hotărârii nr.52 din 24 septembrie 2008 adoptată de Consiliul Local al orașului Topoloveni – referitoare la aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatori tehnico-economici ai acestui obiectiv de investiție

 

4.

HOTĂRÂRE Pentru aprobarea, ca necesară și oportună, a realizării obiectivului de investiție <> precum și pentru aprobarea întocmirii documentației premergătoare  (tema de proiectare) pentru declanşarea procedurii de achizitie publică de servicii în vederea elaborării Studiului de fezabilitate şi Proiect tehnic necesare accesării fondurilor de finanţare nerambursabile

 

5.

HOTĂRÂRE Privind includerea unor blocuri de locuinţe – condominii din oraşul Topoloveni în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice pentru  anul 2010

 

6.

HOTĂRÂRE Privind: acceptarea donaţiei unui teren în suprafaţă de 24.579 mp, cu destinaţia pentru înființarea și amenajarea unui spațiu verde – reprezentând  Parc nou – în orașul Topoloveni

 

7.

HOTĂRÂRE Privind participarea Orașului Topoloveni, prin Primar, la ”Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități” instituit  prin O.U.G. nr.59/2007 – aprobată cu modificări prin Legea nr.343/2007 cu modificările și completările ulterioare – cu un proiect ce are ca obiect  ”Amenajare de Parc nou, în orașul Topoloveni, Argeș”

 

8.

HOTĂRÂRE Privind aprobarea  Inventarului spațiilor publice amenajate cu destinația de ”parcare autoturisme”, aprobarea Regulamentului local de folosire a spațiilor publice cu destinația de ”parcare autoturisme” precum și pentru aprobarea taxei anuale pentru folosirea spațiilor publice cu destinația de ”parcare autoturisme”

|   Anexa 1   |   Anexa 2   |

 

9.

HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de oportunitate in vederea initierii concesionarii unui teren in suprafata de 21,5 mp, proprietate publica a orasului Topoloveni, destinat constructiei unui balcon in fata apartamentului nr.1 din  blocul P28, sc.B situat pe strada Parcului - Oraş Topoloveni

 

10.

HOTĂRÂRE Privind acordul Consiliului Local al oraşului Topoloveni pentru cedarea-preluarea concesiunii terenului  situat în strada Invatator Biolaru, Bl P15, Sc.A, Ap.3, ce a  fost deţinut  în concesiune de către  d-l Micu Cristinel

 

11.

HOTARARE privind modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Argeş (ADIA) – la care Orașul Topoloveni este membru asociat

 

12.

HOTARARE privind aprobarea desemnarii ca Operator Regional a S.C.”APĂ CANAL 2000” S.A. Piteşti

 

13.

HOTARARE privind aprobarea aprobarea delegării gestiunii serviciului de alimentare cu apă/canalizare către Operatorul  Regional - S.C. ”APĂ CANAL 2000” S.A. Piteşti.

 

14.

HOTĂRÂRE privind aprobarea fuziunii prin absorbţie dintre Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Argeş şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Argeş

 

15.

HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Oraşului Topoloveni, prin Consiliul local al Oraşului Topoloveni, la capitalul social al  S.C. ”APĂ CANAL 2000” S.A. Piteşti, prin achiziționarea unui număr de 4.250 acțiuni

 

16.

HOTĂRÂRE Privind desemnarea a câte un reprezentant al Consiliului Local al oraşului Topoloveni care să facă parte din Consiliul de Administraţie şi respectiv din Comisia pentru evaluarea şi asiguarea calităţii din cadrul unităţilor de învăţământ din oraşul Topoloveni, pentru anul şcolar 2009-2010

 

17.

HOTARARE Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru un mandat  de  3 luni, respectiv pentru lunile:  OCTOMBRIE, NOIEMBRIE și DECEMBRIE 2009

 

 

Visitors:1621087