Stiri

Sinteza PUG (07-09-2016)
Receptie la terminarea lucrarilor (30-12-2015)
Stadiul lucrarilor la Biserica cu Hramul Adormirea Maicii Domnului din Golestii Badii (21-12-2015)
Anunt de presa (18-12-2015)
...alte stiri
 

Strategia de dezvoltare locală a oraşului Topoloveni în perioada 2008-2013

Strategia de dezvoltare vizeaza:

 • Asigurarea cresterii economice pe baza sporirii ratei investitiilor prin participarea capitalului national  si prin atragerea investitiilor externe
 • Promovarea unor politici coerente, compatibile cu mecanismele UE care sa vizeze dezvoltarea si modernizarea infrastructurii fizice, stiintifice si sociale
 • Revitalizarea si retehnologizarea industriilor cu potential competitive
 • Construirea unei agriculturi intemeiate pe exploatatii de dimensiuni optime, sprijinirea activitatilor bazate pe tehnologia informatiei
 • Crearea unui mediu prielnic pentru afaceri
 • Modernizarea si dezvoltarea serviciilor de utilitate publica astfel ca acestea sa raspunda cat mai bine nevoilor cetatenilor, asigurandu-se treptata apropierea de standardele tarilor membre UE
 • Elaborarea unui program pe termen lung pentru reducerea continua a nivelurilor de poluare a mediului inconjurator

          Strategia de dezvoltare a regiunii Sud-Muntenia a luat în considerare următoarelor aspecte specifice şi importante ale regiunii:

 • existenţa unor zone caracterizate de un mediu adecvat, care contribuie la atractivitatea acesteia pentru rezidenţi şi turişti şi la competitivitatea ei având în de vedere localizarea afacerilor;
 • natura şi caracterul divers al regiunii care necesită măsuri şi activităţi specifice;
 • existenţa unor aşezări policentrice, incluzând importanţi poli de creştere care oferă condiţii bune pentru concentrarea investiţiilor productive;
 • faptul   că   un   procent   semnificativ   al   populaţiei   trăieşte   în   oraşe   mici,   comune   şi   sate, caracterizate de o dezvoltare modestă şi care necesită intervenţii care să susţină dezvoltarea şi diversificarea economică;
 • caracterul preponderant agrar al zonei de sud şi problemele generate de acest aspect;
 • reţele de drumuri cu calitate nesatisfăcătoare pentru transportul public şi de bunuri.

          Scopul strategic principal de dezvoltare al Regiunii Sud Muntenia este: „creşterea capacităţii regiunii în  vederea  dezvoltării  economice  şi  sociale  durabile  şi  echilibrate  a  acesteia,  care  să  conducă  la reducerea disparităţilor  şi  creşterea  coeziunii  economice  şi  sociale,  la  creşterea  prosperităţii  şi standardului de viaţă al locuitorilor regiunii”

Visitors:1627930