Stiri

Sinteza PUG (07-09-2016)
Receptie la terminarea lucrarilor (30-12-2015)
Stadiul lucrarilor la Biserica cu Hramul Adormirea Maicii Domnului din Golestii Badii (21-12-2015)
Anunt de presa (18-12-2015)
...alte stiri
 

IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE STABILITE LA NIVELUL ORASULUI TOPOLOVENI PENTRU ANUL 2009, APROBATE PRIN HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI TOPOLOVENI NR. 63 DIN 29 OCTOMBRIE 2008.

 


 

 


 

VALORILE  IMPOZABILE  PREVĂZUTE  LA  ART.251  ALIN.(3),  IMPOZITELE  ŞI TAXELE  LOCALE  CARE  CONSTAU  ÎNTR-O  ANUMITĂ  SUMĂ  ÎN  LEI ŞI care se indexează/ajustează, în condiţiile art.292 şi, respectiv, ALE art.295 ALIN.(12), PRECUM ŞI  AMENZILE CARE SE ACTUALIZEAZĂ POTRIVIT ART.294 ALIN.(7)


IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI

- VALORILE  IMPOZABILE pe metru pătrat  de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice


Persoane Fizice

Persoane Juridice 


 

IMPOZITUL/TAXA *)  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN

~ ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII ~ Art.258 alin.(4)


IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN     Art.258 alin.(6)

 

 

 IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Persoane Fizice

Persoane Juridice

 


TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR


 

 TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

 


IMPOZITUL PE SPECTACOLE


ALTE TAXE LOCALE


LISTA CUPRINZAND VECHILE LENTE


SANCTIUNI


TAXE PENTRU FUNCŢIONAREA S.U.A.T.


 REGULAMENT privind procedura de eliberare / viză a autorizaţiilor privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică


REGULAMENT privind procedura de acordare a facilităţii fiscale de reducere cu pina la 50% a impozitului pe clădiri datorat de contribuabilii persoane fizice, în oraşul Topoloveni pentru anul fiscal 2009.


Anexă la Regulamentul privind procedura de acordare a facilităţii fiscale de scutire cu 100% a impozitului pe clădiri datorat de contribuabilii persoane fizice, în oraşul Topoloveni pentru anul fiscal 2009.IMPOZITUL/TAXA  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN - TERENURI CU CONSTRUCŢII Art.258 alin.(2)

Visitors:1627556