Stiri

Sinteza PUG (07-09-2016)
Receptie la terminarea lucrarilor (30-12-2015)
Stadiul lucrarilor la Biserica cu Hramul Adormirea Maicii Domnului din Golestii Badii (21-12-2015)
Anunt de presa (18-12-2015)
...alte stiri
 

Învăţământ şi Educaţie

 

Baza materială a sistemului de învăţământ  la nivelul localităţii Topoloveni este următoarea: 95 săli de clasă, o sală de sport, 10 laboratoare, un cabinet şcolar, două ateliere, două biblioteci cu un fond de carte de 26.040 volume în valoare de 20.229.334 lei şi un număr de 2.000 cititori.

Învăţământul  la  nivelul  localităţii  se  desfăşoară  în  5  grădiniŃe  ceea  ce  reprezintă  38%  din  instituţiile existente la nivel local, cea mai mare pondere fiind deţinută de învâţământul primar şi gimnazial cu un procent de 47%, după cum se poate observa din figura de mai jos.

 

 

Figura nr. 3

 

În  cadrul  învăţământului  liceal,  cu  secţiile  matematică-informatică,  ştiinţele  naturii,  ştiiţe  sociale, filologie, economic, învaţă un număr de 778 elevi, iar in cadrul Şcolii Postliceale „Carol Davila" un număr de 71 cursanţi.

 

Populaţia şcolară este de 2.306 elevi din care ponderea cea mai mare o deţine învăţământul primar şi gimnazial cu un procent de 46% din totalul elevilor, după cum se poate observa şi din figura alăturată.

Visitors:1628067