Stiri

Sinteza PUG (07-09-2016)
Receptie la terminarea lucrarilor (30-12-2015)
Stadiul lucrarilor la Biserica cu Hramul Adormirea Maicii Domnului din Golestii Badii (21-12-2015)
Anunt de presa (18-12-2015)
...alte stiri
 

PROIECT BUGET LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL ORASULUI TOPOLOVENI IN ANUL 2009

Nr crt

Denumire indicatori

COD

PROPUNERE 2009 ( MII LEI  )

I.

Venituri total: din care

 

14 012

 

-cote def din imp pe venit

04.02.01

2 306

 

-sume alocate iv echilibrare

04.02.04

1 957

 

-impozite si taxe pe proprietate

07.02

2 136

 

        -impozit si taxa pe cladiri

07.02.01

1 510

 

        -impozit si taxa pe teren

07.02.02

576

 

       -taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

50

 

-sume def TVA- din care:

11.02

5 927

 

       -pt fin act descentealiz

11.02.02

5 366

 

       -pt drumuri

11.02.05

-

 

       - pt echilibrare buget

11.02.06

561

 

       -program infrastructura

11.02.07

-

2.

- alte impozite si taxe pe servicii

12.02

3

3.

- taxe pe utilizarea utilizarii bunurilor sau pe activitati

16.02

377

 

      -impozit pe mujloace de transport

16.02.02

366

 

      -taxe si tarife pt. eliberarea de licente  si autorizatii de functionare

16.02.03

10

 

     -alte taxe pr utilizarea bunurilor

16.02.50

1

4.

-alte impozite sit axe fiscale

18.02

250

 

-venituri din proprietate

30.02

150

5.

-venituri din prestari serv. si activitati

33.02

61

 

      -ven din prestari servicii

33.02.08

50

 

      -taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

10

 

      -ven din recuperarea ch de judecata, despagubiri

33.02.28

1

6.

-venituri din taxe administrative , eliberare permise

34.02

70

7.

-amenzi , penalitati si confiscari

35.02

250

8.

-diverse venituri

36.02

10

 

-ven. din confiscarea unor bunuri

39.02

50

Nr crt

Denumire indicatori

cod

POPUNERE2009 ( MII LEI ) 

 

-ven din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

20

 

-ven din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

30

 

-subventii de la bug de stat

42.02

365

 

-finanatarea lucrarilor de cadstru imobiliar

42.02.29

50

 

-sprijin fin pt constituirea familiei

42.02.30

50

 

-subv pt acordarea ajutorului pt incalzirea locuintei cu lemne,carbuni

42.02.34

250

 

-Subv pt acordarea trusoului nou nascuti

42.02.36

15

 

-subventii de la alta admin.

43.02

100

3.

Cheltuieli total

 

14 012

a.

Autoritati publice

51.02

2 043

 

-cheltuieli de personal

 

1 400

 

-bunuri si servicii

 

272

 

-asistenta sociala

 

32

 

-ch capital

 

339

b.

Alte servicii pub generale

54.02

128

 

-cheltuieli de personal

 

100

 

-bunuri si servicii

 

25

 

-asistenta sociala

 

3

 

-ch capital

 

-

c.

Tranz privind datoria publica imprumuturi

55.02

602

 

-bunuri si servicii

 

2

 

-dobanzi

 

600

d.

Transferuri cu caracter general

56.02

10

 

 

 

 

e.

Ordine pub si siguranta

61.02

24

 

-cheltuieli de personal

 

18

 

-bunuri si servicii

 

5

 

-asistenta sociala

 

1

 

-ch capital

 

-

f.

Invatamant

65.02

5 186

 

-cheltuieli de personal

 

4 741

 

-bunuri si servicii

 

195

 

-asistenta sociala

 

-

 

-burse

 

-

 

-ch capital

 

250

g.

Cultura, recreere si religie

67.02

695

 

-cheltuieli de personal

 

35

 

-bunuri si servicii

 

8

 

-asistenta sociala

 

2

 

-transferuri intre unitati

 

250

 

-sustinerea cultelor

 

-

 

-ch capital

 

400

h.

Asistenta sociala

68.02

812

 

-cheltuieli de personal

 

376

 

-asistenta sociala

 

436

 

-nr dosare ajutor social

 

-

 

-nr asistenti personali

 

-

i.

Locuinte, servicii si dezv publica

70.02

2 553

 

-bunuri si servicii

 

883

 

-ch capital

 

1 670

j.

Protectia mediului

74.02

138

 

-cheltuieli de personal

 

78

 

-bunuri si servicii

 

20

 

-asistenta sociala

 

5

 

-ch capital

 

-

 

-transferuri

 

35

k.

Combustibili si energie

81.02

122

 

- cheltuieli de personal

 

98

 

- bunuri si servicii

 

20

 

-subventii

 

-

 

-asistenta sociala

 

4

 

-ch capital

 

-

l.

Transporturi

84.02

1 599

 

-cheltuieli de personal

 

275

 

-bunuri si servicii

 

259

 

-asistenta sociala

 

15

 

-subventii

 

100

 

-ch capital

 

1 050

Ordonator principal de credite

               Primar,

Ing. Gheorghiţă Boţârcă

Proiectul de buget a fost aprobat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Topoloveni, din data de 25.03.2009, prin Hotărârea nr. 25/25.03.2009

Visitors:1627475