Semnare contract de execuţie de lucrări de Consolidare – Restaurare şi Valorificare turistică a Bisericii cu Hramul Adormirea Maicii Domnului din Goleştii Badii

         În data de  18 februarie 2011 Oraşul Topoloveni a semnat cu SC COBADI IMPEX SRL Târgovişte , contractul de execuţie de lucrări de  Consolidare – restaurare şi valorificare turistică a Bisericii cu Hramul Adormirea Maicii Domnului din Goleştii Badii , oraş Topoloveni , obiectiv de investiţii finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 5, Domeniul major de intervenţie 5.1 „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural , crearea şi modernizarea infrastructurilor conexe ”, conform contractului de finanţare nr. 835 din 06.09.2010 încheiat cu AM POR.


31-03-2011 Continuare...

Semnare contract de execuţie de lucrări de Consolidare Restaurare şi Valorificarea Turistică a Bisericii cu Hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril Inuri

        În data de  23 martie  2011 Oraşul Topoloveni a semnat cu S.C EURAS  S.R.L Satu Mare  , contractul de execuţie de lucrări de  Consolidare – Restaurare şi Valorificarea Turistică a Bisericii cu Hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril  Inuri  , oraş Topoloveni , obiectiv de investiţii finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 5, Domeniul major de intervenţie 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural , crearea şi modernizarea infrastructurilor conexe , conform contractului de finanţare nr. 836 din 06.09.2010 încheiat cu AM POR


31-03-2011 Continuare...

Lansarea proiecte Program Operational Regional 2007 - 2013

       Oraşul Topoloveni lansează proiectul “ Consolidarea - restaurarea şi valorificarea turistică a bisericii cu hramul Adormirea Maicii Domnului  din Goleştii Badii, oraş Topoloveni, judeţul Argeş”, proiect finanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operaţional Regional , Axa prioritară 5- Dezvoltare durabilă şi promovarea turismului , Domeniul major de intervenţie 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural , precum şi crearea /modernizarea infrastructurilor conexe . Bugetul proiectului este de 7.142.139,18 din care: valoarea totală eligibilă este de 5.648.822,79 lei (valoarea eligibil nerambursabilă din FEDR - 4.801.499,37 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional - 734.346,96 lei).


04-10-2010 Continuare...

Prima pagina  «  8  9  10  11   12  13  14  »  Ultima pagina 
Visitors:1621108