Consolidare, restaurare si valorificare turistica

Oraşul Topoloveni lansează proiectul “ Consolidarea - restaurarea şi valorificarea turistică a bisericii cu hramul <Adormirea Maicii Domnului > din Goleştii Badii, oraş Topoloveni, judeţul Argeş”, proiect finanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operaţional Regional , Axa prioritară 5- Dezvoltare durabilă şi promovarea turismului , Domeniul major de intervenţie 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural , precum şi crearea /modernizarea infrastructurilor conexe . Bugetul proiectului este de 7.142.139,18 din care: valoarea totală eligibilă este de 5.648.822,79 lei (valoarea eligibil nerambursabilă din FEDR - 4.801.499,37 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional - 734.346,96 lei).


04-10-2010 Continuare...

S-a avizat proiectul pentru Centrul de îngrijire a copiilor

În data de 11.11.2011, Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe a emis Avizul favorabil nr. 115 pentru faza de Studiu de Fezabilitate al subproiectului „Centru de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc - oraşul Topoloveni”. Pentru etapa următoare se va înainta pentru avizare şi Proiectul Tehnic al acestui obiectiv.

 


12-07-2010 Continuare...

Şedinţa de consiliu pe luna martie

          Miercuri, 31.03.2010, ora 17.00, la sala de şedinţe a Primăriei Topoloveni va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Local Topoloveni. Consilierii locali vor dezbate proiecte de hotărâri iniţiate de primarul Gheorghiţă Boţârcă şi care au următoarele teme.


30-03-2010 Continuare...

Prima pagina  «  9  10  11  12   13  14  15  »  Ultima pagina 
Visitors:1621165