Drepturile copilului

Recent, la Centrul de îngrijire de zi pentru copii aflați în situații de risc Topoloveni a avut loc o întânire organizată potrivit programului de educare pentru părinţi „Drepturile copilului”.

Programul are ca scop creşterea responsabilităţii părinţilor privind obligaţiile ce le revin în creşterea şi îngrijirea propriilor copii, precum şi formarea şi dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor parentale, având următoarele teme:


26-02-2014 Continuare...

Consolidare -Restaurare şi Valorificarea turistică a Bisericii cu Hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă întărirea rolului turismului în economia locală şi creşterea contribuţiei sale la dezvoltarea acestei zone,ca urmare a dezvoltării turismului cultural-religios, formă nouă în cadrul activităţilor turistice practicate în localitatea Topoloveni şi în zonele învecinate 


24-02-2014 Continuare...

Stadiu de implementare al proiectului Consolidare -Restaurare şi Valorificarea turistică a Bisericii cu Hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril

 

Stadiul de implementare al proiectului

Titlul  proiectului : Consolidare -Restaurare şi Valorificarea turistică a Bisericii cu Hramul < Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril > Inuri, oraş Topoloveni, judeţul Argeş” – contract de finanţare nr.836 din 06.09.2010

Autoritate de management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice


29-01-2014 Continuare...

Prima pagina  «  2  3  4  5   6  7  8  »  Ultima pagina 
Visitors:1621166