Implicarea comunitatii in planificarea urbana

Prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, s-a instituit obligativitatea participării populaţiei la activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

          Astfel, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei a elaborat o Procedură care stabileşte componentele obligatorii ale informării şi consultării publicului care se aplică în derularea tuturor demersurilor de planificare urbană şi teritorială în corelare cu planificarea dezvoltării durabile şi cu procedurile de realizare a evaluării strategice de mediu pentru planuri şi programe.

          În cadrul unui seminar organizat la începutul lunii ianuarie 2009 pentru analiza şi dezbaterea Procedurii, reprezentanţii administraţiei publice locale şi ai ONG - Consorţiul Zonal Topoloveni (CZT) -  din oraşul Topoloveni şi-au propus elaborarea "Regulamentului  - cadru de implicare a cetăţenilor".

          Astfel, activităţile derulate până în prezent în vederea elaborării Regulamentului sunt cuprinse în Raportul lunar de mai jos, raport care a fost înaintat Grupului pentru Dezvoltare Locală - GDL Bucureşti.

 

Echipa:       T O P O L O V E N  I

RAPORT LUNAR   

 

Data:   27.02.2009

 

 

1.     Activitati desfasurate (cu scurta descriere a implicarii ONG-ului local unde este cazul):

 

  • In sedinta din data de 28.01.2009, a avut loc informarea Consiliului Local al Orasului Topoloveni cu privire la intentia de intocmire a ,,Regulamentului - cadru de implicare a cetatenilor" document obligatoriu in elaborarea si revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului precum si pentru insusirea Planului de actiuni pentru elaborarea acestui Regulament - cadru. Consiliului Local al Orasului Topoloveni si-a insusit Planul de actiuni pentru elaborarea ,,Regulamentului - cadru de implicare a cetatenilor". La sedinta au participat si reprezentantii ONG - Asociatia Consortiul Zonal Topoloveni. S-a elaborat Hotararea Consiliului Local nr.11/28.01.2009.
  • Prin Dispozitia Primarului Orasului Topoloveni nr.199/16.02.2009 s-a stabilit componenta echipei operative de lucru pentru intocmirea ,,Regulamentului - cadru de implicare a cetatenilor" , echipa care are 12 membri din domenii reprezentative APL, ONG, mediu de afaceri, mass-media, asociatii de proprietari.
  • Prin Dispozitia Primarului Orasului Topoloveni nr.199/16.02.2009 s-au stabilit atributiile si responsabilitatile echipei de lucru, programul de activitate si termenele de realizare a actiunilor, programul de lucru al echipei, spatiu destinat desfasurarii activitatilor. Au fost puse la dispozitia echipei, de catre Primarul Orasului Topoloveni spatiul destinat desfasurarii activitatilor, echipamentele necesare: calculator, fax, telefon, copiator, mobilier, DRPCIV.
  • S-a elaborat, analizat si semnat acordul de parteneriat APL - ONG (Asociatia Consortiul Zonal Topoloveni) in saptamana a treia a lunii februarie,  la data de 17.02.2009 sub nr.1401 la Primaria Topoloveni.
  • S-a amenajat spatiul destinat desfasurarii activitatilor, in ultima saptamana a lunii februarie 2009.

2.     Observatii/obstacole: Nu e cazul.

 

3.     Recomandari activitati viitoare:

In cursul lunii martie avem de realizat urmatoarele activitati:

o   Stabilirea principiilor si obiectivelor Regulamentului de informare (S1)

o   Stabilirea modalitatilor de finantare a actiunilor de informare (S1)

o   Delimitarea grupului tinta pe categorii de varsta, interese, pregatire profesionala, ocupatie (S2)

o   Elaborarea proiectului de Regulament - etapa preliminara (S4)


 

 

Visitors:1621105