Şedinţa ordinară a consiliului local pe luna martie

Şedinţa ordinară a consiliului local pe luna martie

 

          Miercuri, 25.04.2009, ora 17.00, la sala de şedinţe a Primăriei Topoloveni, consilierii locali vor lua în discuţie în vederea aprobării următoarele proiecte de hotărâri iniţiate de primarul Gheorghiţă Boţârcă:

  • Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Topoloveni, pe anul 2009;
  • Aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în anul 2009;
  • Depunerea cererii de plată la A.P.I.A. Argeş pentru păşunile şi islazurile aflate în proprietatea privată a oraşului Topoloveni, respectiv în administrarea Consiliului Local al oraşului Topoloveni în anul 2009;
  • Aprobarea cumpărării unui teren în suprafaţă de 2500 mp situat în oraşul Topoloveni-sat Ţigăneşti, în vederea realizării unor proiecte de investiţii finanţate prin programe guvernamentale;
  • Acordarea tichetelor cadou, prevăzute de Legea nr. 193/2006, către personalul angajat la Consiliul Local Topoloveni;
  • Aprobarea listei cu spaţiile ce au destinaţia de cabinete medicale, precum şi spaţiile în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical şi terenurile aferente, aflate în proprietatea privată a oraşului Topoloveni, ce urmează să se vândă în condiţiile OUG nr. 68/2008;
  • Desemnarea consilierilor locali care să facă parte din Comisia de vânzare a spaţiilor medicale, respectiv din Comisia de contestaţie;
  • Aprobarea preţului de vânzare a spaţiilor medicale şi a terenului aferent, care cad sub incidenţa OUG nr. 68/2008;
  • Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru un mandat de 3 luni, respectiv lunile aprilie, mai, iunie 2009;
  • Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public de Asistenţă Socială al oraşului Topoloveni.
Visitors:1621133