Reducere la impozite pentru pensionari

Pensionarii la limita de vârstă, ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară (600 lei), sunt scutiţi cu până la 50% de la plata impozitului pe clădiri.

          Astfel, se acordă următoarele reduceri:

-        de 50%  - pentru locuinţa de domiciliu a cărei suprafaţă nu depăşeşte 50 mp;

-        de 25% - pentru locuinţa de domiciliu a cărei suprafaţă este cuprinsă între 51 mp şi 100 mp;

-        de 10% - pentru locuinţa de domiciliu cu suprafaţa de peste 100 mp.

Cererile pentru acordarea acestor scutiri vor fi însoţite de următoarele acte: copie act dobândire bun imobil, copie act identitate, copie cupon pensie, copie cadastru care să ateste suprafaţa imobilului.

Termenul limită de depunere a acestor cereri este 31 martie 2009.

 

 

Visitors:1620595