Sedinta consiliului local pe luna aprilie

 

Miercuri, 29.04.2009, h.17.00 la sala de şedinţe a Primăriei Topoloveni, are loc şedinţa ordinară a Consiliului Local Topoloveni, pe luna aprilie.

 

          Consilierii locali vor dezbate, în vederea aprobării, proiectele de hotărâri iniţiate de primarul Gheorghiţă Boţârcă, după cum urmează:

•1)         Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Topoloveni, pe anul 2009;

•2)         Modificarea şi completarea Inventarului bunurilor ce constituie domeniul public al Oraşului Topoloveni ;

•3)         Ridicarea interdicţiei temporare de construcţie din U.T.R.4 - Strada Cpt. Visarion Sachelarie, subzona Ogrăzi, teren în suprafaţă de 7530 mp precum şi pentru actualizarea prevederilor P.U.G. - Oraş Topoloveni şi ale Regulamentului Local de Urbanism;

Aprobarea reorganizării Serviciului Public A.D.P. precum şi pentru aprobarea Notei de fundamentare a priorităţilor de dezvoltare economică locală pentru perioada 01 mai 2009 - 30 noiembrie 2009

Visitors:1620593