Proiecte de restaurare pentru doua biserici

        

            Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional a avizat favorabil documentaţiile de consolidare - restaurare şi valorificare turistică pentru Biserica „Sfinţii Arhangheli" (Inuri) şi Biserica „Adormirea Maicii Domnului" (Goleştii Badii), din Topoloveni, ambele fiind declarate monument istoric.

          Astfel avizate, proiectele vor fi depuse astăzi, 19.05.2009, la A.D.R. Sud Muntenia, în vederea analizei spre finanţare pe Programul Operaţional Regional - Axa Prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural".

        

 

  Consolidarea celor două monumente istorice presupune lucrări de:

  • - restaurare a picturilor şi elementelor decorative interioare şi exterioare;
  • - restaurare a tâmplăriei şi tratare a lemnului;
  • - refacere a acoperişului, pardoselilor, lucrări de subzidire;
  • - refacere a instalaţiilor electrice şi a iluminatului arhitectural.

Totodată, pe lângă aceste lucrări de reabilitare, se va realiza sistemul de încălzire interioară şi se va amenaja incinta în vederea exploatării turistice (împrejmuire teren, construire parcare auto, înfiinţare punct de informare turistică şi punct de promovare - atelier meşteşugăresc pentru producere de obiecte specifice).

Valoarea totală a lucrărilor, pentru cele două biserici, este de aproximativ 3 milioane euro, reprezentând 98% - finanţare nerambursabilă şi 2% finanţare locală.

Termenul de executare este de 3 ani de la data aprobării finanţării.

Visitors:1620586