Implicarea comunitatii in planificarea urbana

În şedinţa de consiliu local din data de 27.05.2009, consilierii locali au aprobat Hotărârea privind Regulamentul de implicare a cetăţenilor în elaborarea şi revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului şi a planurilor de dezvoltare locală.

          Acest regulament a fost elaborat pe parcursul mai multor etape, cu sprijinul consultanţilor Grupului de Dezvoltare Locală (GDL) Bucureşti, în cadrul unui Program naţional de sprijinire a administraţiilor publice locale, program în care a fost selectat şi oraşul Topoloveni, fiind finanţat de CEE Trust-Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe.

          Scopul acestei iniţiative este de a implica publicul în derularea tuturor demersurilor de planificare urbană şi teritorială în corelare cu planificarea dezvoltării locale.

Visitors:1620571