Sedinta de consiliu pe luna mai

Miercuri, 27 mai 2009, ora 17.00,  la sala de sedinte a Primăriei Topoloveni va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Local Topoloveni. Consilierii locali vor dezbate,  spre aprobare, proiectele de hotărâri iniţiate de primarul Gheorghiţă Boţârcă şi care se referă la următoarele aspecte: 

  • Aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie cu indicatorii tehnico-economici privind proiectul Consolidare-restaurare şi valorificarea turistică a Bisericii cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" din Goleştii-Badii, Oraş Topoloveni şi proiectul Consolidare-restaurare şi valorificarea turistică a Bisericii cu hramul "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril" Inuri, Oraş Topoloveni ce vor fi depuse spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului", Domeniul major de intervenţie 5.1. - Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe, precum şi pentru aprobarea cheltuielilor legate de aceste proiecte;
  • Validarea fuziunii prin absorbţie dintre Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Argeş şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Argeş;
  • Aderarea Oraşului Topoloveni la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Argeş (A.D.I.A.);
  • Aprobarea Actului adiţional Nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare;
  • Participarea Oraşului Topoloveni, prin Consiliul Local Topoloveni, la capitalul social al S.C. "APĂ CANAL 2000" S.A. Piteşti
  • Aprobarea "Regulamentului de implicare a cetătenilor în elaborarea şi revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului şi a planurilor de dezvoltare locală" ;
  • Acordul Consiliului Local al oraşului Topoloveni pentru cedarea-preluarea concesiunii unui teren în suprafaţă de 40 mp situat în Oraşul Topoloveni, strada Calea Bucureşti, pct."Piaţă":
Visitors:1621140