Şedinţa consiliului local pe luna iulie

          Miercuri, 29 iulie 2009, ora 17.00, la sala de şedinţe a Primăriei Topoloveni are loc şedinţa ordinară a Consiliului Local Topoloveni, pe luna iulie.

          Ordinea de zi a şedinţei cuprinde proiecte de hotărâri iniţiate de primarul Gheorghiţă Boţârcă şi care au următoarele teme:

  • Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009;
  • Aprobarea înfiinţării Serviciului Public „CENTRU DE ÎNGRIJIRE DE ZI PENTRU COPII AFLAŢI ÎN SITUAŢII DE RISC” al Oraşului Topoloveni, precum şi aprobarea condiţiilor de finanţare a acestui serviciu ca subproiect în cadrul Proiectului „Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent” lansat de Agenţia Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului (ANPDC);
  • Modificarea şi completarea Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al oraşului Topoloveni;
  • Modificarea preţurilor/tarifelor la serviciile de alimentare cu apă şi canalizare-epurare prestate de operatorul S.C. „APĂ CANAL 2000” S.A. Piteşti în oraşul Topoloveni;

         Acordarea unei indemnizaţii pentru activitatea depusă de către Comisia de vânzare spaţii medicale şi, respectiv, Comisia de contestaţii, precum şi stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a acestei indemnizaţii.

Visitors:1621096