Şedinţa consiliului local pe luna septembrie

          Miercuri, 30.09.2009, la sala de şedinţe a Primăriei Topoloveni, ora 17.00, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al Oraşului Topoloveni, pe luna septembrie.

          Cu acest prilej, consilierii locali vor analiza în vederea aprobării proiecte de hotărâri iniţiate de dl. Primar şi care se referă la următoarele problematici:

 • Aprobarea realizării obiectivului de investiţie Extindere reţea de canalizare pe străzile Calea Bucureşti, Zăvoiului, Fântânii şi Cârcinov, precum şi modernizare staţie de epurare; menţinerea valabilităţii HCL nr. 33/2008 referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate elaborat pentru stabilirea indicatorilor tehnico-economici ai acestui obiectiv de investiţie;
 • Aprobarea realizării obiectivului de investiţie Modernizarea şi reabilitarea reţelei de străzi urbane în oraşul Topoloveni; menţinerea valabilităţii HCL nr. 42/2008 referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate elaborat pentru stabilirea indicatorilor tehnico-economici ai acestui obiectiv de investiţie;
 • Aprobarea realizării obiectivului de investiţie Centrală fotovoltaică de 3 MWp de producere a energiei electrice din conversia energiei solare în oraşul Topoloveni, Parcul Ştiinţific şi Tehnologic „Top Parc Topoloveni; menţinerea valabilităţii HCL nr. 52/2008 referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate elaborat pentru stabilirea indicatorilor tehnico-economici ai acestui obiectiv de investiţie;
 • Aprobarea, ca necesară şi oportună, a realizării obiectivului de investiţie Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Centrului social Verzea; aprobarea întocmirii documentaţiei premergătoare (tema de proiectare) pentru declanşarea procedurii de achiziţie publică de servicii în vederea elaborării Studiului de fezabilitate şi Proiectului Tehnic, necesare accesării fondurilor nerambursabile;
 • Includerea a 14 blocuri de locuinţe din oraşul Topoloveni în Programul local multianual privind creşterea performanţei energetice, pentru anul 2010;
 • Acceptarea donaţiei unui teren în suprafaţă de 24.579 mp pentru înfiinţarea şi amenajarea de spaţii verzi, reprezentând Parc nou, în oraşul Topoloveni;
 • Participarea Oraşului Topoloveni la „Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi” cu proiectul Amenajare de parc nou în oraşul Topoloveni;
 • Aprobarea inventarului, a regulamentului local de folosire şi a taxei anuale pentru  spaţiilor publice amenajate cu destinaţia de „parcare autoturisme”;
 • Aprobarea Studiului de oportunitate în vederea iniţierii concesionării unui teren destinat construcţiei unui balcon în faţa apartamentului nr. 1, bl. P28, sc. B;
 • Acordul Consiliului Local pentru cedarea-preluarea concesiunii unui teren, bl. P15, Sc.A, ap. 3;
 • Modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADIA), la care Oraşul Topoloveni este membru asociat;
 • Aprobarea desemnării ca Operator Regional  a S.C. APĂ CANAL 2000 S.A.Piteşti;
 • Aprobarea delegării gestiunii serviciului de alimentare cu apă/canalizare către Operatorul Regional  S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti;
 • Aprobarea fuziunii prin absorbţie dintre Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Argeş şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Argeş;
 • Aprobarea participării Oraşului Topoloveni la capitalul social al S.C. APĂ CANAL 2000 S.A.Piteşti, prin achiziţionarea unui număr de 4250 acţiuni;
 • Desemnarea a câte unui reprezentant al Consiliului Local al Oraşului Topoloveni care să facă parte din Consiliul de administraţie şi din Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ din oraşul Topoloveni, anul şcolar 2009-2010;

Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru un mandat de 3 luni, respectiv lunile octombrie, noiembrie şi decembrie 2009.

Visitors:1620570