Masuri de prevenire

          Având în vedere temperaturile scăzute manifestate în această perioadă a anului, precum şi preconizata scădere a presiunii gazelor în sistemele de alimentare, pentru evitarea  producerii unor evenimente nedorite, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Argeş şi Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Topoloveni au luat o serie de măsuri prin care se interzice populaţiei următoarele:

 • Utilizarea aparatelor electrice, cablurilor electrice, prizelor, întrerupătoarelor, dispozitivelor de protecţie cu defecţiuni sau improvizaţii;
 • Suprasolicitarea reţelei electrice prin folosirea simultană a mai multor receptori;
 • Folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulator de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunul de cauciuc fisurat sau lărgit la capete;
 • Folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol, în spaţii cu pericol de incendiu, cum sunt: depozite de furaje, grajduri, magazii, poduri şi altele asemenea;
 • Încălzirea cu flacără a buteliilor ori folosirea acestora în poziţie culcată, răsturnată sau înclinată;
 • Folosirea flăcării pentru verificarea etanşeităţii buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune sau a furtunului/conductei de gaz; verificarea se face numai cu emulsie de apă cu săpun;
 • Transvazarea gazului din butelie în orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate,
 • Păstrarea surselor de foc, cum sunt chibrituri, lumânări, lămpi cu gaz şi altele asemenea în locuri în care au acces copiii;
 • Nesupravegherea copiilor, precum şi blocarea acestora în casă cu lumânări aprinse, sobe, plite şi/sau aparate electrice aflate în funcţiune;
 • Depozitarea de materiale combustibile sau inflamabile, cum sunt butelii, bidoane cu produse petroliere şi altele asemenea în podurile clădirilor;
 • Folosirea afumătoarelor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, poduri, remize, sub şoproane sau lângă materiale combustibile;
 • Utilizarea combustibililor solizi pentru alimentarea mijloacelor de încălzire locală, cu sau fără acumulare de căldură, racordate la sisteme de alimentare cu gaze naturale, pentru evitarea înfundării sau supraîncălzirii coşurilor de fum şi producerii unor incendii.

 

Visitors:1620607