Proiect pentru amenajarea unui nou parc

            Oraşul Topoloveni, prin Primar, va depune o cerere de finanţare nerambursabilă la Ministerul Mediului - „Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi”, participând cu proiectul „Amenajare de parc nou, în oraşul Topoloveni”

            Amplasamentul acestui proiect este terenul extravilan în suprafaţă de 24.579 mp, situat în oraşul Topoloveni, zona Cacova, punctul Cociocianu.

Visitors:1621179