Proiect pentru bazin de înot


         Recent, consilierii locali au aprobat realizarea obiectivului de investiţie Bazin didactic şcolar în oraşul Topoloveni, prin participare la Programul „Bazine de înot”, realizat de Compania Naţională de Investiţii CNI – S.A.

         Totodată s-a stabilit ca amplasamentul acestei construcţii să fie un teren în suprafaţă de 3218 mp, situat în Topoloveni, str. Zăvoiului, pct. Cociocianu, care va fi predat către CNI – S.A. spre folosinţă gratuită şi pe durata execuţiei lucrărilor.

        Consiliul Local Topoloveni va asigura utilităţile aferente obiectivului de investiţie – apă, canal, energie termică şi electrică, gaze, căi de acces – şi sistematizarea pe verticală, atât în ceea ce priveşte execuţia lucrărilor cât şi costurile acestora.

Visitors:1621099