Şedinţa consiliului local pe luna octombrie

        Miercuri, 28.10.2009, la sala de şedinţe a Consiliului Local Topoloveni, consilierii locali se întâlnesc în şedinţă ordinară pe luna octombrie. Cu acest prilej vor dezbate spre aprobare următoarele proiecte de hotărâri iniţiate de primarul Gheorghiţă Boţârcă:

  • Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului consilierului local Vasilescu Victor Gabriel, înainte de expirarea duratei normale a mandatului;
  • Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local, în Consiliul Local al oraşului Topoloveni, al dlui. Micu Octavian, primul candidat declarat supleant înscris în lista P.C. pe care a participat la alegerile locale din data de 01.06.2008;
  • Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 9 din 24 iunie 2008 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Topoloveni;
  • Proiect de Hotărâre privind înfiinţarea Unităţii de Implementare a proiectului (U.I.P.) – Subproiect „ÎNFIINŢARE CENTRU DE ÎNGRIJIRE DE ZI PENTRU COPII AFLAŢI ÎN SITUAŢII DE RISC, TOPOLOVENI, JUDEŢUL ARGEŞ” depus de Consiliul Local în cadrul Proiectului „Servicii Comunitare de Prevenire a Separării Copilului de Familia Sa şi Instruirea Personalului Aferent” lansat de Agenţia Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului (ANPDC) şi pentru care s-a semnat contract de finanţare conform prevederilor H.G.R. nr. 928/2007;
  • Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aferente anului fiscal 2010.
Visitors:1620592