Proiect pentru centrul de îngrijire a copiilor

         Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului (ANPDC), şi Oraşul Topoloveni, prin primarul Gheorghiţă Boţârcă, au semnat recent un contract de acordare a unei finanţări nerambursabile în sumă de aproximativ 80.000 Euro.

         Scopul acestui contract este implementarea subproiectului „Centru de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc” în oraşul Topoloveni.

         Subproiectul face parte din proiectul „Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent”, implementat la nivel naţional de către ANPDC.

         În Topoloveni, acest subproiect presupune construirea, amenajarea şi dotarea corespunzătoare a unui spaţiu ce va avea ca destinaţie organizarea de activităţi de învăţare, inclusiv de dezvoltare a deprinderilor de viaţă, activităţi de socializare şi consiliere psihologică pentru copiii aflaţi în situaţii de risc (de ex. familii monoparentale sau în curs de divorţ, părinţi cu comportament violent, consumatori de alcool, familii cu nivel de trai foarte scăzut, familii fără preocupare în creşterea şi educarea copilului, etc.)

         Potrivit contractului de finanţare, în această perioadă se elaborează Studiul de Fezabilitate pentru spaţiul ce va fi destinat înfiinţării centrului.

         Durata contractului de finanţare/implementare a subproiectului este până la data de 28.02.2011.

Visitors:1621184