Schema tinerilor profesionisti

            Proiectul „Schema Tinerilor Profesionişti" (YPS) are ca obiectiv pregătirea unui corp de manageri profesionişti în administraţia publică. Este finanţat de către Uniunea Europeană cu 3,5 milioane euro, în cadrul programului Phare 2006.

            Scopul proiectului este să creeze sisteme de recrutare şi selecţie, de instruire, evaluare şi plasare pe posturi, care să fie adecvate unui model rapid de dezvoltare accelerată a nivelelor superioare din cadrul funcţiei publice.

            Acest proiect este deschis tuturor cetăţenilor români care îndeplinesc următoarele criterii generale de eligibilitate:

 • Cetăţenie română şi domiciliul în România;
 • Capacitate deplină de exerciţiu;
 • Stare de sănătate corespunzătoare;
 • Vârsta de cel mult 35 de ani la data de 25 mai 2009;
 • Absolvenţi cu Diplomă de licenţă sau echivalentă de studii superioare de lungă durată;
 • Să lucreze în cadrul sectorului public ca funcţionar public sau personal contractual, având o experienţă de minim un an în sectorul public;
 • Excelenta cunoaştere a limbii române, scris şi vorbit;
 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie europeană (engleză sau franceză);
 • Disponibilitatea de a lucra 5 ani în administraţia publică (2010 - 2015);
 • Să nu fi deţinut calitatea de lucrător sau colaborator al securităţii, aşa cum sunt definite în OUG nr. 24/2008, privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii;
 • Să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive discilinare în ultimii 7 ani;
 • Să nu aibă restricţii de a călători în străinătate pentru acele ţări avute în vedere de către programul de formare la care participă;
 • Să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea vreunei infracţiuni.

Proiectul YPS are în vedere atragerea a cel puţin 1500 de candidaţi din toate judeţele României. În 2009 sunt disponibile două programe: programul stagiarilor şi programul bursierilor. Pentru informaţii detaliate şi înscriere se poate consulta: www.yps.ro; http://modernizare.mai.gov.ro; www.anfp-map.ro; www.ina.gov.ro; telefon: 0213146066; 0213116300. Data limită de înscriere este 27.02.2009.

 

Visitors:1621161