A fost aprobat proiectul de împădurire pe terenuri degradate

         Potrivit comunicării din data de 21.12.2009 de la Administraţia Fondului pentru Mediu,  proiectul cu titlul „Plantare terenuri degradate în extravilanul oraşului Topoloveni, judeţul Argeşîndeplineşte criteriile pentru a primi finanţarea din Fondul pentru Mediu, fiind aprobat în şedinţa Comitetului de Avizare.

         Suma care va fi finanţată este de aproape 555.000 lei, reprezentând peste 57% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

         Teritoriul luat în discuţie de autoritatea locală pentru realizarea acestor plantaţii are o suprafaţă de 65,96 ha. A avut destinaţia de islaz, iar în ultimii ani au apărut fenomene de degradare.

         Astfel, pentru a reda utilitate acestor terenuri, prin acest proiect se doreşte obţinerea următoarelor rezultate:

-         stabilizarea şi ameliorarea, prin împădurire, a terenului;

-         valorificarea terenurilor improprii altor folosinţe sau destinaţii prin obţinerea de masă lemnoasă în zone deficitare;

-         atenuarea adversităţilor climatice (deficite de apă, înzăpezire, vânt, etc.);

-         refacerea echilibrului ecologic în zonă;

-         ameliorarea peisajului local.

Visitors:1620581