Sedinta de consiliu pe luna Ianuarie 2010

           Miercuri, 27.01.2010, ora 17.00, la sala de şedinţe a Primăriei Topoloveni, consilierii locali vor dezbate o serie de proiecte de hotărâri iniţiate de primarul Gheorghiţă Boţârcă şi care au ca obiect următoarele:

  •  Aprobarea contului de execuţie al bugetului local de venituri şi cheltuieli al Oraşului Topoloveni, pe anul 2009;
  •  Aprobarea contului de execuţie pentru anul 2009 al fondului de rulment, precum şi pentru utilizarea temporară a acestuia pentru acoperirea golurilor de casă provenite din decalaje între veniturile şi cheltuielile anului curent;
  •  Aprobarea variantei revizuite a „Listei investiţiilor prioritare” cuprinsă în Master Planul pentru modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Argeş – Oraşul Topoloveni;
  •  Aprobarea studiului de oportunitate în vederea iniţierii concesionării unui teren în suprafaţă de 7.3 mp, proprietate publică a oraşului Topoloveni, destinat construcţiei unui balcon, bl. P38, sc.A;
  •  Aprobarea „Regulamentului local privind protecţia mediului în oraşul Topoloveni”;
  •  Constituirea Unităţii de Implementare a Proiectului (UIP) „Plantare terenuri degradate în extravilanul oraşului Topoloveni, judeţul Argeş”;
  •  Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, pentru anul 2010;
  •  Aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap, în anul 2010;
  •  Aprobarea Programului de activităţi cultural artistice, pentru anul 2010, al Casei de Cultură „Pr. Ion Ionescu” a oraşului Topoloveni;
  •  Aprobarea Calendarului activităţilor culturale, pentru anul 2010, al Bibliotecii oraşului Topoloveni.
Visitors:1621117