Şedinţă de consiliu pe luna februarie

            Miercuri, 24.02.2010, ora 17.00 la sala de şedinţa a Primăriei Topoloveni are loc şedinţa ordinară a Consiliului Local Topoloveni pe luna februarie.
            Consilierii locali vor dezbate, în vederea aprobării, proiectele de hotărâri iniţiate de primarul Gheorghiţă Boţârcă şi care se referă la următoarele:

  •  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Topoloveni, pe anul 2010;
  • Aprobarea cuantumului redevenţei pentru cabinetele medicale concesionate potrivit HGR nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, începând cu data de 01.03.2010;
  • Menţinerea, şi în anul 2010, a aceloraşi tarife de închiriere pentru terenurile şi spaţiile – altele decât cele de locuit – aflate în patrimoniul administrativ al localităţii, astfel cum au fost stabilite prin Hotărârea nr. 9 din 29.01.2003, adoptată de Consiliul Local Topoloveni;
  • Actualizarea tarifelor practicate de prestatorul serviciului public de salubrizare, S.C. Financiar Urban SRL Piteşti, pentru serviciile publice de salubrizare în oraşul Topoloveni;
  • Aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului administrativ al oraşului Topoloveni aferent anului 2009;
  • Aprobarea structurii organizatorice/a statului de funcţii, numărului de funcţii şi numărului de posturi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, instituţiilor şi serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Oraşului Topoloveni, pe anul 2010;
  • Aprobarea structurii organizatorice şi numărului de posturi din cadrul Casei de Cultură „Pr. Ion Ionescu” Topoloveni, în anul 2010;
  • Aprobarea constituirii fondului de stimulente în cota de 15%, precum şi aprobarea Regulamentului de utilizare a acestui fond;
  • Aprobarea Regulamentului privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al oraşului Topoloveni.
Visitors:1621130