Şedinţa de consiliu pe luna martie

           Miercuri, 31.03.2010, ora 17.00, la sala de şedinţe a Primăriei Topoloveni va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Local Topoloveni. Consilierii locali vor dezbate proiecte de hotărâri iniţiate de primarul Gheorghiţă Boţârcă şi care au următoarele teme:

  • Aprobarea Studiului de oportunitate în vederea iniţierii concesionării unor terenuri, proprietate publică a oraşului Topoloveni, către persoane fizice care deţin în proprietate apartamente situate la parterul blocurilor de locuinţe, pentru construcţia de balcoane;
  • Însuşirea propunerii de concesionare a unui teren în suprafaţă de 15 ha formulată de persoana juridică interesată S.C. AMIVET SRL Piteşti;
  • Acordarea de facilităţi, constând în scutire de la plata de taxe pentru eliberarea certificatului de urbanism şi autorizaţiei de construire, persoanelor fizice care efectuează reparaţii la clădiri şi împrejmuiri deteriorate ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile din iarna anului 2009-2010;
  • Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru un mandat de 3 luni, respectiv lunile aprilie, mai şi iunie 2010.
Visitors:1620603