Lansarea portalului românesc www.topten.info.ro


 Bucureşti, martie 2010
Privind lansarea portalului românesc www.topten.info.ro

          ICEMENERG, Institutul de Cecetări și Modernizări Energetice, a lansat portalul românesc de acces online pentru consumatorii de produse electrocasnice, (urmează produsele electronice și autoturismele):  www.topten.info.ro


          Website-ul vizează prezentarea în mod prietenos a unei ierarhizări din punct de vedere al eficienţei energetice a produselor electrice și electronice disponibile pe piața românească. Printr-un simplu click se pot obţine informaţii detaliate despre cele mai performante aparate, incluzând caracteristici funcționale, imagini, prețuri, costuri medii pe ciclul de viață al produsului, informații legislative de ultimă oră precum și recomandări privind achiziția, utilizarea, întreținerea și reciclarea acestora. Eficiența energetică este criteriul major de ierarhizare.

           Pe piața din ţara noastră există un număr semnificativ de aparate electrocasnice care, în cadrul aceleiași grupe de produse, furnizează servicii echivalente dar au consumuri de energie diferite. În prezent pentru a decide achiziţia unui produs consumatorul nu are posibilitatea de a compara, pe mai multe criterii (între care cele privind eficienţa energetică şi costurile pentru energie pe ciclul de viaţă au o importanţă deosebită) şi în consecinţă preţul devine singurul element de decizie. De aici rezultă importanţa conştientizării potenţialului cumpărător cu privire la avantajele opţiunii pentru produse de înaltă eficiență energetică. Se realizează astfel reducerea costurilor proprii cu electricitatea și suplimentar economii de energie primară care implicit conduc la diminuarea emisiilor la termocentrale.

           Cu lansarea acestui portal România devine memebru în familia site-urilor TOPTEN din 17 ţări caracterizate de rigurozitate, transparență (metodologia de selecție este disponibilă online) independenţă faţă de producători și distribuitori, având ca bază de lucru teste și analize elaborate de instituții neutre, etichete energetice și declarații standardizate ale producătorilor.


          Acest serviciu nou va permite compararea produselor consumatoare de energie și va reprezenta un instrument de căutare on-line, orientat către consumator. Intr-o primă etapă au fost lansate două categorii de produse: frigidere și mașini de spălat rufe de uz casnic. Periodic se vor lansa produse noi iar informațiile referitoare la produsele lansate deja vor fi actualizate.


          Portalul www.topten.info.ro a fost pus în funcțiune în cadrul proiectelor Intelligent Energy Europe: Euro-Topten și Euro-Topten Plus și este unul din cele 17 site-uri naționale TOPTEN: Austria, Belgia, Republica Cehă, Elveția, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Luxemburg, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Spania.


          Portalul românesc www.topten.info.ro este sprijinit de organisme ale statului (autorități de reglementare, monitorizare și decizie), autorități locale, parteneri media, organizații neguvernamentale din domeniu, printre care se numără şi Oraşul Topoloveni, reprezentat prin domnul Primar Gheorghiţă BOŢÂRCĂ.


          Director de proiect România: Mariana Nicoleta BĂRBUȚĂ, cercetător științific I, ICEMENERG ( www.icemenerg.ro ), Laboratorul de Utilizare Eficientă a Energiei pentru Municipalități, Tel. 0722706624; 0213462738; Fax. 0213462790.

Visitors:1621144