Consolidare, restaurare si valorificare turistica


                                                                                  

 

 


Lansarea proiectului :

„Consolidare -Restaurare şi Valorificarea turistică a Bisericii cu Hramul < Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril > Inuri, oraş Topoloveni, judeţul Argeş”

      Oraşul Topoloveni lansează proiectul “ Consolidarea - restaurarea şi valorificarea turistică a bisericii cu hramul <Adormirea Maicii Domnului > din Goleştii Badii, oraş Topoloveni, judeţul Argeş”, proiect finanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operaţional Regional , Axa prioritară 5- Dezvoltare durabilă şi promovarea turismului , Domeniul major de intervenţie 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural , precum şi crearea /modernizarea infrastructurilor conexe . Bugetul proiectului este de 7.142.139,18 din care: valoarea totală eligibilă este de 5.648.822,79 lei (valoarea eligibil nerambursabilă din FEDR - 4.801.499,37 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional - 734.346,96 lei).

      Proiectul contribuie la valorificarea unui monument de mare valoare istorică şi culturală din localitatea Topoloveni, reprezentativ pentru trecutul şi viaţa spirituală a locuitorilor acestor meleaguri , care va deveni un obiectiv turistic important pe harta localităţii . Proiectul urmăreşte restaurarea Bisericii din Goleştii Badii, monument istoric al epocii medievale târzii şi redarea lui circuitului naţional şi internaţional de valori istorice şi spirituale ale poporului român.
În cadrul proiectului se va restaura suprafaţa monumentului istoric respectiv 284 mp precum şi suprafaţa de 284 mp reprezentând pictură murală, se vor crea 14 locuri de parcare,  se va moderniza calea de acces către obiectivul turistic . Proiectul presupune totodată şi dotarea cu echipamente pentru protecţia obiectivului de patrimoniu şi realizarea sistemului de iluminat arhitectural exterior.

      Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 36 de luni , iar beneficiarul finanţării nerambursabile este parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Topoloveni şi Parohia Goleştii Badii , condus şi reprezentat de Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Topoloveni.

      Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine de la  :d-ra. Marica Daniela , responsabil comunicare/informare proiect, Primăria Oraş Topoloveni, telefon : 0248666259, fax: 0248666469

 

                                                

www.inforegio.ro

Visitors:1621177