Semnare contract de execuţie de lucrări de Consolidare Restaurare şi Valorificarea Turistică a Bisericii cu Hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril Inuri

                                                  

Semnare contract de execuţie de lucrări de Consolidare Restaurare şi Valorificarea  Turistică a Bisericii cu Hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril Inuri , oraş Topoloveni, judeţul Argeş


          În data de  23 martie  2011 Oraşul Topoloveni a semnat cu S.C EURAS  S.R.L Satu Mare  , contractul de execuţie de lucrări de  Consolidare – Restaurare şi Valorificarea Turistică a Bisericii cu Hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril  Inuri  , oraş Topoloveni , obiectiv de investiţii finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 5, Domeniul major de intervenţie 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural , crearea şi modernizarea infrastructurilor conexe , conform contractului de finanţare nr. 836 din 06.09.2010 încheiat cu AM POR.

 
          Contractul cuprinde execuţia de lucrări de amenajare a terenului , lucrări pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului , lucrări de construcţii şi instalaţii pentru investiţia de bază. Durata ofertată de S.C Euras  S.R.L pentru realizarea efectivă a lucrărilor de execuţie de consolidare şi restaurare a monumentului istoric , este de 33 de luni ,iar valoarea totală a contractului de execuţie de lucrări este de 2.556.898,11  lei (fără TVA)


          Lucrările de execuţie vor cuprinde în principal : lucrări de desfacere , lucrări de confecţii – montaj a elementelor de consolidare, lucrări de refacere a învelitorii clădirii  constând în revizuirea şarpantei şi asterealei şi refacerea învelitorilor din şiţă, lucrări de refacere a pardoselii şi a instalaţiilor interioare (instalaţie electrică, iluminat interior,avertizare efracţie,sistem de încălzire) , construirea grupului sanitar , realizarea instalaţiilor exterioare (priză de pământ şi instalaţie de paratrăznet, iluminat arhitectural exterior ) , realizare de drenuri , lucrări de restaurare a picturii interioare şi exterioare .


          Proiectul prevede : restaurarea tuturor elementelor artistice şi de arhitectură interioare şi exterioare pe care le conţine monumentul, refacerea tuturor ornamentelor în conformitate cu cele originale ,refacerea tâmplăriei din stejar, refacerea tencuielilor exterioare în conformitate cu cele originale, restaurarea elementelor din piatră , a ancadramentelor de la ferestre şi uşi , a coloanelor din pronaos ,restaurarea picturii originale a bisericii, realizarea amenajărilor exterioare , modernizarea drumului de acces şi a aleilor secundare. 

 
          Oraşul Topoloveni, prin unitatea de implementare a proiectului, va acorda o atenţie deosebită urmăririi execuţiei lucrărilor în vederea finalizăii cu succes a proiectului.

                                                 

www.inforegio.ro

Visitors:1621132