S-a construit centrul de ingrijire a copiilor

             Lucrările executate în cadrul contractului nr. 6666 din 24.11.2011 încheiat între S.C CONSTRUCT ECI COMPANY 2000 SRL şi Oraşul Topoloveni având ca obiect “ Executare lucrari civile : construcţii, instalaţii electrice şi sanitare, montaj echipamente, branşamente, amenajări exterioare Construcţie Centru de îngrijire de zi pentru copii aflaţi in situaţii de risc Topoloveni, judeţul Argeş “ sunt încheiate. În data de 4 mai va avea loc recepţia finală a acestor lucrări. Obiectivul de investiţie a fost realizat în cadrul Proiectului „ Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent „ - Contractul de finanţare nr. 80 din 03.11.2009 încheiat între Ministerul Muncii , Familiei şi Protecţiei Sociale , prin Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului.

          În Topoloveni, acest centru are ca destinaţie prestarea de servicii pentru protecţia copilului a căror misiune este de a preveni abandonul şi instituţionalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţa independentă, orientare şcolară şi profesională etc. pentru copii, cat şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

          Serviciile oferite de Centrul de Zi sunt complementare demersurilor şi eforturilor propriei familii, aşa cum decurg din obligaţiile şi responsabilităţile părinteşti, precum şi serviciilor oferite de unităţile de învăţământ şi de alţi furnizori de servicii, corespunzător nevoilor individuale ale copilului în contextul sau socio-familial.

Visitors:1621127