Proiect pentru Centrul de îngrijire a copiilor

 


 

        Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului (ANPDC), şi Oraşul Topoloveni, prin primarul Gheorghiţă Boţârcă, au semnat în data de 13.11.2009 un contract de acordare a unei finanţări nerambursabile în sumă de aproximativ 80.000 Euro.
        Prin acest contract se urmăreşte implementarea subproiectului „Centru de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc” în oraşul Topoloveni. Subproiectul face parte din proiectul „Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent”, implementat la nivel naţional de către ANPDC.
        Prin prezentul proiect se solicită construirea şi dotarea corespunzătoare a unei clădiri în suprafaţă de 244 mp, pentru a se înfiinţa un Centru de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc. Amplasamentul propus pentru înfiinţarea ”Centrului de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc” îl reprezintă terenul situat în str. Maximilian Popovici, nr. 4, aparţinând domeniului public al oraşului Topoloveni. Acesta se află în centrul oraşului, fiind uşor accesibil copiilor şi părinţilor acestora, şi la o distanţă foarte mică de unităţile de învăţământ şi recreere. 
         Realizarea „Centrului de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc” va contribui la dezvoltarea capacităţii sistemului de asistenţă socială la nivel local pentru a răspunde nevoilor cetăţenilor prin crearea serviciilor comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent.
         Potrivit graficului de planificare a activităţilor anexat contractului de finanţare, în perioada noiembrie – decembrie se elaborează Studiul de Fezabilitate pentru spaţiul ce va fi destinat înfiinţării centrului.
         Durata de execuţie a subproiectului conform contractului  de finanţare nr. 80 din 03.11.2009 este de 15 luni, respectiv  până la data de 28.02.2011.

 

Visitors:1621152