S-a avizat proiectul pentru Centrul de îngrijire a copiilor

 


 

          În data de 11.11.2011, Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe a emis Avizul favorabil nr. 115 pentru faza de Studiu de Fezabilitate al subproiectului „Centru de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc - oraşul Topoloveni”. Pentru etapa următoare se va înainta pentru avizare şi Proiectul Tehnic al acestui obiectiv.

           Subproiectul, care face obiectul contractului de finanţare nerambursabilă nr. 80 din 03.11.2009, de aproximativ 80.000 Euro, este parte componentă a proiectului „Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent”, implementat la nivel naţional de către ANPDC.

  În Topoloveni, acest program presupune construirea, amenajarea şi dotarea corespunzătoare a unui spaţiu ce va avea ca destinaţie organizarea de activităţi de învăţare, inclusiv de dezvoltare a deprinderilor de viaţă, activităţi de socializare şi consiliere psihologică pentru copiii aflaţi în situaţii de risc (de ex. familii monoparentale sau în curs de divorţ, părinţi cu comportament violent, consumatori de alcool, familii cu nivel de trai foarte scăzut, familii fără preocupare în creşterea şi educarea copilului, etc.).
            Înfiinţarea ”Centrului de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc” face parte din obiectivele urmărite prin strategia adoptată în domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale şi va asigura creşterea calităţii serviciilor de asistenţă socială; asigurarea unui cadru general de viaţă mai sănătos şi totodată îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor sociale în scopul creării premiselor necesare pentru asigurarea populaţiei cu servicii esenţiale de maximă importanţă şi utilitate pentru atingerea obiectivului european al coeziunii economice şi sociale.
Visitors:1621094