Se licitează pentru Centrul de îngrijire a copiilor

 


           În data de 06.07.2011 s-a publicat inviţia de participare nr. 303186 în sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP) aferentă procedurii de cerere de ofertă realizată integral prin mijloace electronice conform HG 1660/2006 cu modificările şi completările ulterioare,  pentru subproiectul „Centru de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc - oraşul Topoloveni”.
         Acordarea finanţării nerambursabile (de aproximativ 80.000 Euro) este obiectul contractul de finanţare nr. 80 din 03.11.2009 – Proiect finanţat prin Programul ”Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent” implementat la nivel naţional de către ANPDC şi va fi asigurată prin:
- Împrumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (HG nr. 928/2007);
- Bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;
- Bugetul local al oraşului Topoloveni.
Obiectul contractului de achiziţie publică este executarea de lucrări civile: construcţii, instalaţii electrice şi sanitare, montaj echipamente, branşamente, amenajări exterioare Construcţie „Centru de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc Topoloveni, judeţul Argeş” din cadrul Proiectului ”Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent”.

 

Visitors:1621155