Stadiu executie lucrari ”Consolidare - Restaurare şi Valorificare turistică a Bisericii cu Hramul din Goleştii Badii,oraş Topoloveni,judeţul Argeş”

                         

 

Titlul  proiectului : „Consolidare -Restaurare şi Valorificare turistică a Bisericii cu Hramul < Adormirea Maicii Domnului > din Goleştii Badii, oraş Topoloveni, judeţul Argeş” – contract de finanţare nr.835 din 06.09.2010
 
Autoritate de management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
Organism Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 
Valoarea totală a proiectului : 7.142.139,18 lei , din care : 
Contribuţia Uniunii Europene – 4.801.499,37  lei ; 
Contribuţia Guvernului României : 734.346,96 lei ; 
Contribuţia Beneficiarului : 243.516,30 lei 
.
          Obiectivul general al proiectului îl reprezintă întărirea rolului turismului în economia locală şi creşterea contribuţiei sale la dezvoltarea acestei zone,ca urmare a dezvoltării turismului cultural-religios , formă nouă în cadrul activităţilor turistice practicate în localitatea Topoloveni şi în zonele învecinate.
.
          Obiectivele specifice avute în vedere în proiect sunt :
Crearea unui obiectiv turistic nou în oraşul Topoloveni, Biserica ” Adormirea Maicii Domnului ” din cartierul Goleştii Badii, monument istoric al epocii medievale târzie,aparţinând patrimoniului naţional;
Includerea noului obiectiv restaurat în circuitele turistice cu caracter religios şi memorial – istoric şi cultural din judeţul Argeş şi judeţele învecinate;
.
Valorificarea durabilă a acestei importante resurse istorice ,culturale şi turistice. 
           La această dată procentul de realizare a lucrărilor este de 20%, executându-se până în prezent lucrări de :
Conservare-restaurare pictură : curăţire depuneri neaderente ,asigurare provizorie a marginilor stratului suport pe suprafeţe verticale,arce,bolţi,tivire margini, chituire fisuri,pregătire suprafeţe pentru injectări pe suprafeţe verticale,arce bolţi, documentaţie post execuţie,etc.
.
Biserică rezistenţă : realizare schelă,săpături la subzidire,turnare beton,cofraje, armături.
.
Biserică arhitectură : desfacere pardoseli cărămidă,desfacere pavaj,zidărie de epocă din cărămidă executate în completări şi reîntregiri de ziduri,învelitoare provizorie de protecţie la extradosul bolţilor,etc.
.
Termenul de finalizare al proiectului : septembrie 2013 
Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine de la : dra. Marica Daniela, responsabil comunicare/informare proiect, Primăria Oraş Topoloveni, telefon : 0248666259, fax: 0248666469

                             

www.inforegio.ro

Visitors:1621169