Stadiu executie lucrari proiect " Consolidare - Restaurare şi Valorificarea turistică a Bisericii cu Hramul ,Inuri,oraş Topoloveni,judeţul Argeş”

                         

 

Titlul  proiectului : „Consolidare -Restaurare şi Valorificarea turistică a Bisericii cu Hramul < Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril > Inuri, oraş Topoloveni, judeţul Argeş” – contract de finanţare nr.836 din 06.09.2010 
.
           Autoritate de management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.
.
           Organism Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.
.
           Valoarea totală a proiectului: 4.570.758,76 lei , din care :
.
Contribuţia Uniunii Europene – 3.067.496,33 lei 
Contribuţia Guvernului României : 469.146,50 lei 
Contribuţia Beneficiarului : 161.764,17 lei 
.
            Obiectivul general al proiectului îl reprezintă întărirea rolului turismului în economia locală şi creşterea contribuţiei sale la dezvoltarea acestei zone,ca urmare a dezvoltării turismului cultural-religios , formă nouă în cadrul activităţilor turistice practicate în localitatea Topoloveni şi în zonele învecinate.
.
           Obiectivele specifice avute în vedere în proiect sunt :
.
Crearea unui obiectiv turistic nou în oraşul Topoloveni, Biserica ” Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril  ” din cartierul Inuri, monument istoric al epocii medievale târzie,aparţinând patrimoniului naţional;
Includerea noului obiectiv restaurat în circuitele turistice cu caracter religios şi memorial – istoric şi cultural din judeţul Argeş şi judeţele învecinate;
Valorificarea durabilă a acestei importante resurse istorice ,culturale şi turistice. 
.
          La această dată procentul de realizare a lucrărilor este de 60 %,executându-se până în prezent lucrări de: protecţie suprafeţe; decapare tencuieli degradate la pereţi , arce, bolţi;curăţire suprafeţe ziduri;astereală învelitori; învelitoare provizorie; execuţie schele; Grup sanitar structură : zidărie cărămidă; armături; turnare beton; izolaţii hidro; Reparaţii crăpături,Injectări fisuri ; Conservare – restaurare pictura : ( intervenţii la nivelul stratului de culoare , intervenţii la nivelul stratului suport ) ; documentaţie post execuţie ,Grup sanitar – arhitectura, Biserica rezistenta,Instalaţii electrice ,Instalaţii sanitare.
.
Termenul de finalizare al proiectului : septembrie 2013 
.
Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine de la : dra. Marica Daniela,responsabil comunicare/informare proiect, Primăria Oraş Topoloveni, telefon : 0248666259, fax: 0248666469

                             

www.inforegio.ro

Visitors:1621083