Progresul fizic al Bisericii cu Hramul Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril la aceasta data

                        

 

 

Titlul  proiectului : „Consolidare -Restaurare şi Valorificarea turistică a Bisericii cu Hramul < Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril > Inuri, oraş Topoloveni, judeţul Argeş” – contract de finanţare nr.836 din 06.09.2010 
.
           Autoritate de management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.
.
           Organism Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.
.
           Valoarea totală a proiectului: 4.570.758,76 lei , din care :
.
Contribuţia Uniunii Europene – 3.067.496,33 lei 
Contribuţia Guvernului României : 469.146,50 lei 
Contribuţia Beneficiarului : 161.764,17 lei 
.
 

Progresul fizic al contractului de finanţare nr. 836 din 06.09.2010 la această dată şi situaţia realizării fiecărei activităţi prevăzute în cererea de finanţare anexă la contractul de finanţare  se prezintă după cum urmează :

 

Nr.

Crt

Activitate din contract

Graficul execuției conform calendarului de activităţi

Stadiul activităţilor  

Stadiul implementării

 

Procent de realizare

1

Contractarea serviciilor de consultanţă în vederea elaborării documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii la monumentul istoric  

August 2008-septembrie 2008

Realizat

În termen

100 %

2

Obţinere avize şi/sau acorduri solicitate prin certificatul de urbanism necesare autorizării lucrărilor de construcţii la obiectivul de investiţii

Ianuarie 2009- mai 2009

Realizat

În termen

100 %

3

Aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii,de consolidare, restaurare şi valorificare turistică a Bisericii cu Hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril

Mai 2009

Realizat

În termen

100 %

4

Realizarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie

Iulie 2009-noiembrie 2009

 

 

 

4.1

Derularea activităţii de achiziţie publică în vederea realizării proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie – contract de servicii

Iulie 2009-august 2009

Realizat

În termen

100 %

4.2

Realizarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie

August 2009-noiembrie 2009

Realizat

În termen

100 %

 

Semnarea contractului de finanţare

Septembrie 2010

Realizat

 

100 %

5

Managementul proiectului

 

 

 

 

5.1

Constituirea şi desfăşurarea activităţii unităţii de implementare a proiectului

Septembrie 2010-septembrie 2013

În curs de execuţie

În termen

66,66 %

5.2

Contractarea serviciilor de management al proiectului

Octombrie 2010-aprilie  2011

Realizat

În termen

100 %

5.3

Monitorizarea şi controlul activităţilor conform contract de finanţare

Septembrie 2010-septembrie 2013

În curs de execuţie

În termen

66,66 %

5.4

Asigurarea managementului financiar contabil

Septembrie 2010-septembrie 2013

În curs de execuţie

În termen

66,66 %

5.5

Elaborarea documentaţiilor de raportare

Septembrie 2010-septembrie 2013

În curs de execuţie

În termen

58,33 %

6

Implementarea măsurilor de informare şi publicitate pentru proiect

 

 

 

 

6.1

Anunţ de presă într-un ziar regional şi în unul local privind începerea proiectului

Octombrie 2010

Realizat

În termen

100 %

6.2

Editare de materiale informative şi de prezentare, fotografii, anunţuri,plasare de panouri publicitare temporare

Octombrie 2010-septembrie 2013

In curs de execuţie

În termen

49,66 %

6.2.1

Editare de broşuri şi afişe de prezentare

Septembrie 2011-septembrie 2013

Neefectuat

În termen

50 %

6.2.2

Realizare de fotografii

Ianuarie 2011-septembrie 2013

În curs de execuţie 

În termen

18%

6.2.3

Realizare de autocolante

Mai 2011

Realizat

În termen

100%

6.2.4

Publicare 10 anunţuri informative pe site-ul oficial al oraşului

Octombrie 2010-septembrie 2013

In curs de execuţie

În termen

30%

6.2.5

Panouri publicitare temporare

Aprilie  2011

Realizat

În termen

100 %

6.2.6

Transmitere de anunţuri informative şi interviuri la emisiunile de radio şi televiziune specializate pe teme religioase

Septembrie 2013

Neefectuat

In termen

0 %

6.3

Crearea unui spaţiu destinat prezentării potenţialului turistic al zonei în cadrul site-ului oficial al oraşului Topoloveni

Aprilie 2011-mai 2011

Realizat

 

În termen

100 %

6.4

Realizarea de indicatoare şi semnale de avertizare vizuală pentru deplasarea turiştilor la obiectiv

August 2013

Neefectuat

In termen

0 %

6.5

Anunţ de presă la închiderea proiectului cu menţionarea rezultatelor acestuia

Septembrie 2013

Neefectuat

In termen

0 %

6.6

Articol de presă la sfârşitul proiectului

Septembrie 2013

Neefectuat

In termen

0 %

6.7

Realizare placă comemorativă permanentă

Septembrie 2013

Neefectuat

In termen

0 %

7

Obţinerea acordurilor şi autorizaţiilor necesare pentru lucrările de construcţie

Decembrie  2011-martie  2012

Realizat

In termen

100%

8

Desfăşurarea lucrărilor de construcţii

 

 

 

 

8.1

Derularea procedurilor de achiziţie publica pentru contractarea lucrărilor de execuţie

Octombrie 2010-martie 2011

Realizat

În termen

100%

8.2

Asigurarea asistenţei tehnice şi a dirigenţiei de şantier

Noiembrie 2010 – mai 2011

Realizat

In termen

100 %

8.3

Realizarea (execuţia) lucrărilor de consolidare, restaurare şi conservare a monumentului

mai  2011- septembrie 2013

In curs de execuţie

In termen

 70 %

8.4

Efectuarea recepţiilor şi verificăriilor lucrărilor

Mai 2011- septembrie 2013

In curs de execuţie

In termen

0%

9

Auditul proiectului

 

 

 

50 %

9.1

Derularea activităţii de achiziţie publica pentru contractarea serviciilor de auditare

August 2011-septembrie 2011

În curs de execuţie

În termen

100 %

9.2

Întocmirea rapoartelor de audit ale proiectului

Septembrie 2013

Neefectuat

In termen

0 %

10

Întocmire raport final al proiectului

Septembrie 2013

Neefectuat

In termen

0%

 

Progresul fizic al proiectului estimat de beneficiar (%)

68,38 %

.
Termenul de finalizare al proiectului : septembrie 2013 
.
Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine de la : dra. Marica Daniela,responsabil comunicare/informare proiect, Primăria Oraş Topoloveni, telefon : 0248666259, fax: 0248666469

                             

www.inforegio.ro

Visitors:1621172